Lichtgewicht met superkrachten voor nieuwe wachtpost Pelt

Innovatie kan zelfs in het oudste bouwmateriaal ter wereld huizen. De bouw van de nieuwe huisartsenwachtpost in het Limburgse Pelt is hier een mooi bewijs van. Voor dit Design&Build-project viel de keuze op een combinatie van cross laminated timber (CLT) en staal in plaats van het vertrouwde beton.

Deadline van jewelste

Vijf maanden. Dat was de vooropgestelde deadline toen we dit project in augustus 2020 in handen namen. Meteen vanaf begin 2021 begon de nieuwe huisartsenwachtpost al met patiënten uit de wijde regio te ontvangen. Het gebouw herbergt ook aantal diensten van het nabijgelegen ziekenhuis Noorderhart.

Directeur Uitvoering Jochen Willen overziet het project sinds dag één. “Waarom de keuze voor hout en staal? De strakke opleveringstermijn speelde zeker een grote rol. Dankzij een uitgebreide voorbereiding konden we al veel prefab elementen op voorhand klaarstomen die we ter plaatse enkel nog tot één geheel dienden te assembleren. Bovendien komen er geen droogtijden kijken bij een houten structuur, wat opnieuw tijdwinst oplevert.”

Ontdek hier alle details over dit project in Pelt

 

Aandacht voor het totaalplaatje

Een bijkomend, niet te misverstaan voordeel van CLT is het geringe gewicht. “Door de basisstaalstructuur van de gevels, vloer- en dakplaten op te vullen met CLT-panelen en door gebruik te maken van gecombineerde draagliggers in hout en staal, hebben we het totale gebouwgewicht sterk kunnen verlagen. Met als gevolg een kostenbesparing op vlak van materiaal, transport en montagekosten.”

“Een andere belangrijke factor binnen dit project was de nabijheid van de spoedgevalleningang tot de bouwsite. Door voor dit lichte bouwsysteem te kiezen, konden we het transport enorm terugdringen en de bedrijvigheid ter plaatse tot een minimum beperken.”

“En hoe minder transport, hoe minder CO2-uitstoot natuurlijk, zegt Willen. “De keuze voor CLT onderstreept nog eens extra onze doelstellingen op vlak van ecologisch en circulair bouwen. Letterlijk elk materiaal in de gebouwstructuur is namelijk volledig recycleerbaar in de toekomst.”

“Het inzetten van hout is in verhouding tot beton bovendien minder belastend voor het milieu. Vergeet ook niet dat hout één van de weinige bouwmaterialen is die CO2 opslaat in plaats van uit te stoten. 1 kubieke meter hout slaat maar liefst 1 ton CO2 op.”

 

BIM als katalysator…

“Bovendien hebben we het volledige project in digitale BIM-modellen gegoten. Enerzijds om de werken ter plaatse te vergemakkelijken, anderzijds om de faalkosten quasi volledig te vermijden. Dat heeft de bouwheer zeker overhaald om mee op deze CLT-kar te springen.”

 

… flexibiliteit als innovator

Hoe passen, volgens Jochen Willen, dergelijke projecten binnen het innovatieplaatje bij Houben? “We streven er altijd naar om complexe bouwwerken tot een goed einde te brengen, in nauw overleg met de bouwheer.”

“Vanuit Design&Build zullen we altijd inspraak hebben in de stabiliteitswerken van het project. Hier leidde dat uiteindelijk – door een samenspel van verschillende factoren – tot de keuze voor CLT. Maar dankzij de veelzijdigheid en open minded instelling van onze grondleggers, kunnen we letterlijk alles aan. Ook dat is innoveren: alle opties openhouden vanuit de sterkte van onze eigen mensen, vanuit het samenspel tussen onze werkvoorbereiders, ons werfpersoneel, de BIM-ingenieurs, noem maar op.”

Bron: Houben
Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners