Nakaarten onder een vlinderdak (WE-S Architecten)

De spelers en supporters van FC Lembeke hebben er lang op moeten wachten, maar binnen enkele maanden zal de club haar eerste voetbalseizoen hebben afgewerkt met een gloednieuwe voetbalkantine: een fris en modern ogend pand met veel glas en een vlinderdak, ontworpen door WE-S architecten uit Gent, in samenwerking met BM Engineering.

Lembeke, een dorp in de provincie Oost-Vlaanderen en deelgemeente van Kaprijke, is er op architectuurvlak het afgelopen decennium heel anders gaan uitzien. De school, de sporthal, het woonzorgcentrum De Boomgaard, het OCMW-gebouw met de kinderopvang, de serviceflats: allemaal elementen die Lembeke een jonger imago gaven. Eén gebouw stak echter af tegen al dat nieuws: de voetbalkantine van FC Lembeke. De aftandse houten chalet had haar beste tijd gehad en moest dringend worden aangepakt.

 

VEEL GLAS BINNEN EEN HOUTEN SKELET

De gemeente had de keuze om het nieuwe gebouw aan de bestaande sporthal aan te bouwen, maar zag al snel in dat dit qua uitbating voor de voetbalclub geen evidentie zou worden. Daarom werd gekozen om de bestaande kantine te vervangen door een nieuwe constructie. WE-S architecten tekende voor een ontwerp met veel glas, binnen een houten skelet.

Het ontwerp werd opgemaakt in samenspraak met de voetbalclub en richtte zich op hun noden. De club groeide gestaag en had ruimte nodig. Daarom werd voorzien in zes kleedkamers met douches, sanitaire voorzieningen, een ruime kantine van 230 vierkante meter met keukentje, en een kleine vergaderzaal die door externen afgehuurd kan worden. De volledige sportaccommodatie kan buiten het voetbalseizoen, tussen half mei en half juli, ook door derden worden gebruikt.

 

INPLANTING

Het nieuwe gebouw werd ingeplant ter hoogte van de bestaande kantine. Het is gelegen naast de bestaande sporthal, binnen de huidige zone “sport en recreatie” van Lembeke-dorp. Het gebouw kan zowel worden ontsloten via de Heihoekse Kerkwegel als via Lembeke Dorp. De nieuwe kantine kijkt via zowel de NO- als de ZO-gevel uit op beide voetbalvelden. Rondom het gebouw werd een terras aangelegd van waaruit zowel de buitenbergingen, de kleedkamers als de kantine worden ontsloten.

 

OPTIMALE ZICHTBAARHEID

Het gebouw strekt zich uit over slechts één bouwlaag. Het tracht hierdoor niet in concurrentie te treden met de bestaande, aanliggende sporthal. Het gebouw wordt geconcipieerd als een houten skeletstructuur, hiermee refererend aan de bestaande, houten voetbalkantine die ze diende te vervangen. De houten structuur wordt aangevuld met een glazen vliesgevel die teruggetrokken ligt ten opzichte van het dak. Dit dak kreeg een zachte helling, oplopend naar beide voetbalterreinen. Hierdoor werd de zichtbaarheid op beide velden geoptimaliseerd.

Deel dit artikel:
Onze partners