Naslagwerk kunststofisolatie zet Recticel Insulation producten kracht bij

Er wordt nog vaak ten onrechte gedacht dat synthetische materialen niet duurzaam zijn. Niet dus: kunststoffen, en meer specifiek kunststofisolatie, kunnen effectief bijdragen aan duurzaam wonen en bouwen. Dat wordt nogmaals onderstreept in het nieuwe boek “Duurzaam bouwen met kunststoffen? Natuurlijk.” Tijdens Batibouw 2012 pakt Recticel Insulation uit met haar duurzame isolatieconcepten en –oplossingen.
Er wordt nog vaak ten onrechte gedacht dat kunststoffen of synthetische materialen niet duurzaam zijn. Niet dus:  kunststoffen, en meer specifiek kunststofisolatie, onderscheiden zich inzake duurzaamheid op tal van vlakken. De bijdrage van kunststoffen aan duurzaam wonen en bouwen wordt nogmaals onderstreept in het nieuwe boek “Duurzaam bouwen met kunststoffen? Natuurlijk.” Tijdens Batibouw 2012 pakt Recticel Insulation uit met haar duurzame isolatieconcepten en –oplossingen.

Ons land voert de wereldranglijst aan wat betreft de productie van kunststoffen en van kunststofproducten per hoofd van de bevolking. Belangrijk hierbij is dat de kunststofindustrie kiest voor duurzame ontwikkeling. Zo is de toekomst van deze dynamische industrietak verzekerd. Kunststoffen zijn onmisbaar om in de toekomst meer dan 8 miljard mensen te voeden, in menswaardige omstandigheden, zonder dat onze planeet onleefbaar wordt voor de toekomstige generaties.

Herman Raes, Commercieel Directeur van Recticel Insulation en voorzitter van de sectorgroep Bouw van Federplast.be, verwoordt het als volgt: 
"Ramen en deuren van kunststof beperken het kappen van tropische wouden. In een doorsnee woning wordt bij het gebruik van kunststof isolatiematerialen over een periode van 30 jaar een hoeveelheid energie bespaard die 40 tot 60 keer hoger is dan de energie die nodig was voor het produceren van onze materialen."

Nieuw boek “Duurzaam bouwen met kunststoffen? Natuurlijk.”

Duurzame ontwikkeling is een groeimarkt voor de kunststofindustrie. Daarom stelt Federplast.be een naslagwerk voor over het duurzaam gebruik van kunststoffen in de bouw. Kunststoffen zijn sterk, licht, gebruiksvriendelijk, weerbestendig en ze hebben een hoge isolatiewaarde. In tegenstelling tot wat dikwijls wordt gedacht, zijn kunststoffen ook duurzaam, zo blijkt. Carolin Spirinckx, projectverantwoordelijke 'Duurzaam wonen en bouwen' bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VITO beaamt dit in het naslagwerk: 
"Een bio-ecologisch bouwmateriaal kàn duurzaam zijn, maar een bouwmateriaal van niet-biologische oorsprong kan dat net zo goed zijn." 
Zij wordt hierin bijgetreden door To Simons, directeur van Centrum Duurzaam Bouwen.
"Het is een groot misverstand dat er over duurzame materialen een eendimensionale lijst zou bestaan, zoals de uitslag van een wielerwedstrijd... Vanuit een emotioneel aanvoelen wordt dikwijls gedacht dat natuurlijke materialen duurzaam zijn, en dat synthetische materialen dat niet zijn. Dat klopt niet.”

Het boek “Duurzaam bouwen met kunststoffen? Natuurlijk.” bevat vele andere getuigenissen van experts uit de wereld van bouw, milieubeleid en wetenschap, en praktijkvoorbeelden van het duurzaam gebruik van kunststoffen in de bouwsector. U kan hier fragmenten uit het boek “Duurzaam bouwen met kunststoffen? Natuurlijk.” downloaden of een exemplaar te bestellen.Eurowall® spouwisolatie en Rectitape® isolatietape. Project Paret 2 Architecten bvba.


Kunststofisolatie: duurzamer dan vaak aangenomen

Bij de productie van kunststofisolatie wordt inderdaad aardolie gebruikt, maar dit verbruik is niet de grote slopkop die de aardolievoorraden uitput. Slechts 4% van alle aardolie wordt vandaag ingezet als grondstof voor kunststoffen, tegenover 87% wordt verbrand voor vervoer, voor energieopwekking of voor de verwarming van gebouwen. Van die 4% wordt een “minieme” 0,8% ingezet voor polyurethaan (PUR). En dit is spijtig, want PUR biedt heel wat voordelen, net zoals polyisocyanuraat of PIR. Deze materialen worden bijvoorbeeld erg energiezuinig geproduceerd: voor het maken van 1 m³ polyurethaanisolatie is er slechts 100 m³ aardgas nodig. Dat is weinig als men het vergelijkt met de hoeveel energie die men in 75 jaar bespaart met PUR-isolatie: 40.000 m³. In een doorsneewoning is de energie die nodig was voor de productie van kunststof isolatiematerialen al na een jaar uitgespaard dankzij het verlaagde verbruik van gas of stookolie. Kunststofisolatie helpt m.a.w. natuurlijke grondstoffen te sparen en minder energie te verbruiken. 

Een tweede aspect waarin kunststof duurzaam is, is de lange levensduur en de recycleerbaarheid. Kunststofisolatie heeft een lange levensduur, waarna ze wordt gerecycleerd. Isolatie van Recticel heeft een levenslange duurzaamheid. De PUR en PIR isolatieproducten gaan een leven lang mee. Wie eenmalige investeert in kunststofisolatie, bespaart daarna jaar na jaar fors op zijn energiefacturen. Bovendien gaat niets verloren: PUR en PIR isolatie worden gerecycleerd tot isolatie, harde isolatiepanelen, isolerende mortel enzovoort. Bij deze recyclage komen geen schadelijke stoffen, gassen of cfk’s vrij. De energie die bij de recyclage vrijkomt, kan bovendien hergebruikt worden.

De beste kwaliteit voor Recticel Insulation

Recticel Insulation, ook aanwezig op Batibouw, draagt de kwaliteit van zijn isolatieproducten hoog in het vaandel en trekt die lijn door in al zijn bedrijfs- en productiestrategieën. 

Ten eerste worden de producten voortdurend aan een waaier van testen onderworpen. Zo wordt de thermische performantie getest en zelfs strenger beoordeeld dan de voorgeschreven normen. Naast alle opgelegde kwaliteitstesten, zoals druktesten en testen in verband met de isolatiewaarde (λ), voert Recticel Insulation regelmatig extra testen uit zonder verplichting vanuit de norm.

Recticel Insulation stemt haar bekledingen af op de verschillende toepassingsdomeinen. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van sterkere bekledingen, met onder andere een betere corrosieweerstand tegen de inwerking van cement. Een ‘zwaardere’ bekleding heeft een positieve invloed op de stabiliteit van de plaat.Eurowall® spouwisolatie en Rectitape® isolatietape. Project Paret 2 Architecten bvba.


Recticel Insulation beschikt daarnaast ook over verschillende productietechnologieën om isolatieplaten te maken. Hierbij maakt het bedrijf geen compromissen tussen stabiliteit, isolatiewaarde (λ) en brandgedrag. Recticel Insulation kiest altijd de technologie uit die de beste isolatieplaat geeft voor de gevraagde toepassing.

Voorts is Recticel Insulation in het bezit van diverse Keymark certificaten. Keymark is een Europees kwaliteitslabel dat aan producten wordt toegekend door erkende, onafhankelijke experts. Dit certificaat biedt meer toegevoegde waarde dan het CE-merkteken, dat geen kwaliteitslabel is, en bewijst dat het Recticel gamma aan uiterst strenge externe controles onderworpen wordt. 

Ten slotte garandeert Recticel Insulation een aanhoudende kwaliteit, na 15, 50, 75 zelfs na 100 jaar. De isolatiewaarde of lambda-waarde van Recticel producten blijft ook na vele jaren stabiel. Hoe lager deze lambda-waarde, hoe beter de platen isoleren. Die waarde stabiliseert zich in de tijd. De waarde die Recticel Insulation vermeldt, houdt rekening met die veroudering en wordt gegarandeerd door ATG(H) en Keymark.

Deel dit artikel:

Onze partners