Nieuw club- en caddyhouse voor Golfclub Rinkven

De Antwerp International Golf & Country Club heeft een domein van ca.135 hectare met twee volwaardige golfparcours van 18 holes, diverse oefenfaciliteiten, parking en een caddy- en clubhouse. De golfclub wilde zijn gebouwde infrastructuur aanpassen aan de evolutie van de golfsport en het groeiende aantal leden door middel van een nieuw clubshouse en vrijstaand caddyhouse. Architectenbureau HUB tekende het ontwerp uit.

Het ontwerp vertrekt vanuit een landschappelijke integratie van beide nieuwe gebouwen. Op harmonieuze wijze worden ze ingevoegd in het bestaande assenstelsel van de historische gebouwen op de site. Het clubhouse werd ontworpen als een samenvoeging van vlakken, zwevend boven het landschap.


Clubhouse

Het clubhouse bestaat uit twee bouwlagen waarbij de begane grond verdiept ligt en aangezet wordt ten opzichte van het bestaande maaiveld. Op deze manier is het gebouw via de parking eenvoudig te benaderen en kunnen de kleedkamer en ondersteunende functies op discrete wijze ondergebracht worden naast de ontvangstzone, kantoren en shop. Vanaf de zijde van het golfterrein wordt het omliggende landschap zo aangelegd dat de bel-étage naadloos overloopt in het terrein. Hier worden alle verblijfsruimten van het clubhouse ondergebracht.

 

Gelijkwaardige uitstraling 

Het clubhouse heeft een duidelijk representatief karakter tegenover het caddyhouse dat meer een utilitair gebouw is. Toch werd er gestreefd om het architectuurbeeld en de structuur zo veel mogelijk gelijkwaardig te behandelen en daarmee een evenwaardige uitstraling te bekomen. Dit is belangrijk omwille van de impact die beide gebouwen hebben door hun schaal en positie op de ervaring van de buitenruimte en het omliggende landschap.

Beide gebouwen werden ontworpen op basis van een modulaire houten structuur die zorgt voor flexibiliteit en die instaat voor de sculpturaliteit en het ruimtelijke karakter van de gebouwen. Ondanks hun verschillend karakter zijn ze herkenbaar als onderdeel van één harmonieuze ingreep omdat ze naast dit structurele verwantschap ook hetzelfde materiaalgebruik delen.

 

Aandacht voor duurzaamheid

Net zoals de structuur worden ook de gevels in hout bekleed. De gesloten gevelvlakken bestaan uit een houten latwerk dat gebeitst wordt en daarna natuurlijk vergrijst. Al het hout draagt een FSC-label, met een voorkeur aan Europese houtsoorten.

Door respect te hebben voor de aanwezige structuur van het landschap is duurzaamheid volledig verweven met de grondslag van het masterplan. Het biedt de meest ecologische uitgangspunten met betrekking tot duurzame inplanting, energetische performantie, de waterhuishouding en het inplanten van de verschillende functies in relatie tot de bestaande landschappelijke kwaliteit.

Bron: hub

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage