Nieuwe Europese brandwetgeving stuwt houtsector richting diversificatie

Behandeld hout biedt veel voordelen, maar het brengt mogelijk ook verhoogde brandrisico's met zich mee. Daarom is vanaf 20 augustus de aangepaste Europese Brandwetgeving van kracht, die behandeld hout definitief uitsluit van de befaamde CWFT-tabel. Volgens Steven Paulussen van Houthandel Paulussen zullen diversificatie en diepgaande kennis hierdoor essentieel worden voor de toekomst van de houtsector.

Steven Paulussen legt uit: "De brandwetgeving zelf is eigenlijk niet aangepast, maar Europa probeert via een simpele verduidelijking wel terug iedereen in het gareel te laten lopen. Veel bedrijven hebben zich de afgelopen jaren immers niet aan de bestaande wetgeving gehouden of deze fout geïnterpreteerd, wat soms gevaarlijke situaties heeft veroorzaakt.”

Toevoeging van het woord ‘untreated’ heeft grote gevolgen voor sector

“De CWFT-tabel, waarmee men hout kan classificeren in de laagdrempelige brandreactieklasse D zonder het te moeten testen, was nooit bedoeld voor behandeld hout,” vervolgt Paulussen. “Maar dat werd in het verleden niet expliciet vermeld in de wettekst. Met de recente aanpassing is het nu voor iedereen duidelijk dat enkel onbehandeld hout onder deze klasse valt.”

Dat betekent concreet dat allerlei behandelde houtsoorten, die tot nu toe door sommige marktspelers zonder veel erg werden toegepast in de bouwsector, binnenkort niet meer brandreactieklasse D mogen declareren. Paulussen: "Die belangrijke verandering dwingt onze sector om kritisch te kijken naar welke houtsoorten we gebruiken en hoe we deze behandelen."

Thermisch gemodificeerd hout: duurzaam maar brandbaar

Thermisch gemodificeerd hout is een goed voorbeeld van een houtproduct dat geïmpacteerd is door de aanpassing. Dit hout wordt vaak geprezen als een ecologische innovatie. "Het thermische modificatieproces maakt het hout duurzamer. Door de hoofdbestanddelen aan te passen is het immers beter beschermd tegen schimmels en vocht," legt Paulussen uit. "Dat is een fantastische innovatie vanuit een duurzaamheidsperspectief, maar het maakt het hout ook broser en brandbaarder."

Paulussen benadrukt daarom dat zulke innovaties binnen de houtsector vanaf nu moeten plaatsvinden binnen een minimumkader van brandbaarheid. "We moeten een balans vinden tussen duurzaamheid en veiligheid," vindt hij. "Dat is een serieuze uitdaging, maar een die we moeten aangaan om verantwoord te kunnen bouwen."

Onderzoek naar onbekende houtsoorten wordt noodzaak

De hele houtmarkt was de afgelopen jaren aan het evolueren naar het modificeren en behandelen van hout, maar volgens Paulussen is dat nu niet langer de te bewandelen piste. "Er bestaan 58.000 houtsoorten, maar slechts zo’n 60 daarvan worden momenteel gecommercialiseerd in België," vertelt hij. "We moeten dus niet alleen de reeds gecommercialiseerde houtsoorten aanpassen, maar als houtsector ook onderzoeken welke minder bekende houtsoorten geschikt zijn voor verschillende toepassingen."

“Neem nu onze Forestlines®. Die vallen onder brandreactieklasse B en zijn dus zeer veilig. Onze tand- en groefplanken in onbehandeld hout vallen dan weer onder brandreactieklasse C, wat ook heel sterk is als je weet dat veel houtsoorten moeite hebben om brandreactieklasse D te halen.”

 

"We moeten niet alleen de reeds gecommercialiseerde houtsoorten aanpassen, maar als houtsector ook onderzoeken welke minder bekende houtsoorten geschikt zijn voor verschillende toepassingen."
- Steven Paulussen, Houthandel Paulussen -

 

Volgende aardbeving voor de houtsector kondigt zich aan

Paulussen: “Om thermisch gemodificeerd hout toch opnieuw goedgekeurd te krijgen voor de bouwsector, wordt er nu veelvuldig naar brandvertragende producten gekeken. Ook hier zie ik niet het antwoord voor alle problemen. Binnenkort wordt de EN 16755 waarschijnlijk aangepast. Dat is de norm die toont welk effect een brandvertraging heeft doorheen de tijd.
Europese normen worden altijd met een bepaalde reden aangepast, dus ook hier moeten we ons goed op voorbereiden.”

De toekomst van de houtsector is diversificatie

Volgens Paulussen ligt de toekomst van de houtsector in de diversificatie van houtsoorten. "We moeten verder kijken dan de gebruikelijke houtsoorten," zegt hij. "Het onderzoeken en commercieel benutten van minder bekende houtsoorten kan leiden tot nieuwe oplossingen en mogelijkheden. Hout zal dus meer dan ooit een expertise worden, en dat is kennis die je niet op één dag opdoet. Hout is een ongelooflijk diverse grondstof. Het is dan ook essentieel om de juiste toepassing per houtsoort te vinden en te gebruiken."

"Producenten, houthandelaars, architecten en aannemers moeten goed geïnformeerd zijn over de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van verschillende houtsoorten. Dat is cruciaal om problemen in de hout- en bouwsector te voorkomen en de veiligheid te waarborgen," besluit Paulussen.

Deel dit artikel:
Onze partners