NovaCity-Zuid, een nieuwe wijk die het ‘samen-leven’ bevordert

Citydev.brussels gunt de promotieopdracht voor NovaCity-Zuid aan Kairos (Immo BAM). De site ligt in het zuiden van Anderlecht. In hun ontwerp weten architectenbureaus Bogdan & Van Broeck en DDS+ economische functies en woongelegenheid zodanig slim in elkaar te passen dat er een echte symbiose ontstaat.

Het NovaCity-project beslaat het huizenblok dat wordt gevormd door de Klaverstraat, de Bergensesteenweg en de Vogelenzangstraat in Anderlecht. In het zuiden wordt de site begrensd door de spoorweg. Het perceel van zo'n 2 hectare is op het GBP opgenomen in sterk gemengd gebied.

Voor de herontwikkeling van dit huizenblok is een masterplan opgesteld dat de site opdeelt in twee zones van elk ongeveer 1 hectare. Het ontwikkelingsschema voor de hele site stelt immers verschillende bestemmingen voor: een kmo-park, geconventioneerde koopwoningen, studentenwoningen, winkels en een voorziening. Bedoeling van het masterplan is om deze verschillende bestemmingen met elkaar te vervlechten dankzij een harmonieuze inplanting. Het geheel moet ook perfect passen in de bestaande geografische en sociaal-economische context en tegelijk een nieuw ijkpunt in de wijk vormen.

In de noordzone komen hoofdzakelijk woningen met winkels op het gelijkvloers aan de Bergensesteenweg. Voor dit noordelijke deel is er een verkavelingsvergunning (voor 4 huizenblokken, de wegen en het openbaar plein). De kavels zullen worden ontwikkeld via een volgende promotieopdracht van werken. De aanleg van de toekomstige openbare wegen schakelt echter een versnelling hoger en wordt toevertrouwd aan de projectontwikkelaar van de zuidzone. De wegen zijn immers noodzakelijk om het zuidelijke deel te ontsluiten.

In dat zuidelijke deel komt een gemengd project met woningen en een kmo-park.

De bouw van de ruimten voor kmo's en de nevenfuncties, en de aanleg van de bijhorende private manoeuvreerruimte worden gefinancierd met EFRO-geld (programmering 2014-2020). De kmo’s moeten de sector van duurzaam bouwen en hernieuwbare energiebronnen versterken. Werken die EFRO-subsidies krijgen, wordt een strakke planning opgelegd. Om dit deel dus sneller te kunnen ontwikkelen, is de zuidkant niet opgenomen in de verkavelingsvergunning van de noordkant. Er werd een aparte stedenbouwkundige vergunning voor aangevraagd.
 

Kairos haalt de opdracht voor de zuidzone binnen

Citydev.brussels heeft net de promotieopdracht van werken voor de zuidzone gegund. Projectontwikkelaar Kairos (Immo BAM) diende de beste van de vijf offertes in en won dus het pleit. Het project werd uitgedacht samen met de vereniging van architectenbureaus Bogdan & Van Broeck, DDS+ en Eole.

Het programma telt 63 geconventioneerde koopwoningen. Alle woningen worden passief en minstens 30 % ervan zal aan de nulenergienorm voldoen.

Daarnaast omvat het project ook ± 7.600 m² ruimten voor economische activiteiten (gelijkvloerse kmo-ateliers met een moduleerbare oppervlakte van 150 à 500 m²) en de daarmee samenhangende functies (kantoren op een mezzanine boven de dienstzone en showrooms aan de nieuwe weg). De kantoren op de mezzanine doen dienst als visuele en akoestische isolatie voor de woningen. Op het dak van de ateliers komen tuintjes voor de appartementen.

Het project voorziet bovendien in de aanleg van een nieuwe weg en openbare pleinen waarlangs je de woningen en showrooms in kunt. Een dienstzone biedt dan weer toegang tot de ruimten voor economische activiteiten op de begane grond aan de spoorweg.

Het project trekt volledig de kaart van duurzame ontwikkeling: het neemt de drie pijlers ervan - economie, milieu en sociaal aspect - in aanmerking. 


Een programma met een heleboel troeven

Het project wordt harmonieus opgenomen in de bestaande wijk, maar tegelijk wordt het perceel in de spotlight gezet als wijkingang. Het heeft een erg uitgesproken architecturale identiteit en eenheid en is meteen ook een landmark aan de ingang van de stad en een uitstalraam voor functionele gemengdheid. De verticale functionele gemengdheid en de dichtheid zijn erg goed uitgewerkt. Door het ontwerp van de gebouwen kan de geluids-, geur- en visuele hinder fel beperkt worden op deze site, waar met heel wat elementen rekening moet worden gehouden.

Het “samen-leven” werd bijzonder goed uitgedacht door de architecten. Zo bevorderen de talrijke openbare ruimten ontmoetingen (gedeelde ruimten op het dak, galerijen met terrassen, collectieve moestuinen, serre, speelplein). De rond een ruggengraat verspreide ateliers zorgen voor interactie tussen de verschillende gebruikers, die elkaar ook kunnen ontmoeten in de voor hen voorziene gemoedelijke ruimte.

De kmo-ruimten zijn bijzonder functioneel en flexibel: dankzij de modulaire structuur kunnen er ateliers van 150 tot 500 m² worden aangeboden, en kunnen de ruimten voor economische activiteiten achteraf worden aangepast als de behoeften zouden evolueren. De autostromen van de economische activiteiten worden hiërarchisch ingedeeld en zijn zo dus goed beheerd.

Als kers op de taart zal de warmtekrachtkoppeling 100 % van de warmwaterbehoefte van de woningen dekken en voorzien de fotovoltaïsche panelen in 50 % van de stroom die nodig is in het hele project.

“Op de site NovaCity komt een bijzonder ambitieus gemengd project. Het stedenbouwkundige totaalprogramma plant een mix van functies, met middelgrote woningen, studentenwoningen, ruimten voor productieactiviteiten, voorzieningen en handelszaken. Dit project zou snel moeten uitgroeien tot een schoolvoorbeeld van symbiotische harmonie tussen de verschillende functies”, zegt Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels.

 

Bron: citydev.brussels
Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners