NovaCity II: waar stadsvernieuwing en economische ontwikkeling elkaar ontmoeten (POLO Architects & Espace Architectes)

De Brusselse ontwikkelingsmaatschappij citydev.brussels gunt de opdracht voor NovaCity II aan Eiffage Development, dat zal samenwerken met POLO Architects, Espace Architectes en landschapsarchitect CD Plus. NovaCity II is om verschillende redenen bijzonder: de lat ligt op 100 % nulenergiewoningen, er komen dakmoestuinen en gedeelde tuinen in de huizenblokken, de verschillende bouwvolumes zijn op maat van de wijk, het project heeft circulaire ambities en er is aandacht voor zachte mobiliteit. Voor citydev.brussels komen in het project twee kernopdrachten samen: stadsvernieuwing en economische ontwikkeling. Het project is een unieke kans om een antwoord te bieden op de bevolkingsgroei in het gewest en tegelijk ruimte te creëren voor economische activiteiten die jobs opleveren. Begin 2025 zouden de werken moeten starten.

NovaCity II ligt aan de kant van Bergensesteenweg. Het project omvat voornamelijk woningen, met op de begane grond ook een wijkantenne die de gemeente beheert en enkele winkels. Een openbare weg in T-vorm en een openbaar plein zorgen voor structuur. NovaCity II is opgedeeld in 4 kavels: er komen 118 geconventioneerde woningen met 1 tot 4 slaapkamers, 1.155 m² winkels op kavels 1 en 2, en op kavel 4 een 384 m² grote wijkconciërgerie (de gemeente zal die beheren). Het architecturale leidmotief reikt verder dan het project zelf, en is op maat van de wijk. De aangepaste volumes en de rijke en gevarieerde architectuur vormen namelijk een subtiel samenspel met NovaCity I en het bestaande weefsel.

 

Koolstofarm warmtenet

Nog een bijzonderheid: er komt een innovatief koolstofarm warmtenet, en er kan een energiegemeenschap worden opgezet om energieoverschotten te delen. Een geothermisch warmtepompsysteem produceert thermische energie en zorgt voor koeling (free cooling). Er is dus geen extra koelinstallatie nodig. Het systeem wordt aangedreven door elektrische energie die afkomstig is van fotovoltaïsche zonnepanelen, en thermische zonnepanelen zorgen voor het thermische evenwicht van het grondwater. Met zijn verwarmings- en koelsysteem stapt het project volledig af van fossiele brandstoffen. Tal van gedeelde buitenruimten (collectieve moestuinen, tuinen, een openbaar plein) stimuleren samenleven en biodiversiteit, met duurzame ontwikkeling als leidraad.

 

NovaCity als geheel

NovaCity beslaat een deel van het huizenblok gevormd door de Klaverstraat, de Bergense Steenweg en de Lennikse Baan. In het zuiden wordt de site begrensd door de spoorweg. Het perceel van zo'n twee hectare is in het GBP ingekleurd als sterk gemengd gebied.

Voor de herontwikkeling van dit huizenblok is een masterplan opgesteld dat de site opdeelt in twee zones: NovaCity I en NovaCity II. Het ontwikkelingsschema voor de hele site stelde verschillende bestemmingen voor: een kmo-park, geconventioneerde koopwoningen, winkels en een voorziening. Bedoeling van het masterplan was om die verschillende bestemmingen samen te brengen dankzij een harmonieuze inplanting met aparte circulatieruimten en ingangen voor de verschillende bestemmingen.

Het eerste deel van deze nieuwe gemengde wijk, NovaCity I, werd ingehuldigd in december 2022. Je vindt er een buitengewone mix van gestapelde functies: 16 moduleerbare ateliers van 400 à 500 m² zonder niveauverschillen, 63 woningen en gezellige gemeenschappelijke ruimten toveren een stuk braakland in het zuidwesten van Anderlecht om tot een levendige buurt.

"NovaCity moet je als geheel bekijken want het is een antwoord op maat van de stad: het speelt in op de noden qua betaalbare woningen (244 eenheden in totaal), diensten voor de bevolking en productieruimten voor kwaliteitsvolle jobs. De indeling en interactie van die verschillende functies creëren een stedelijke intensiteit die voldoet aan de maatstaven van de 15 minutenstad."
- Benjamin Cadranel, administrateur-generaal van citydev.brussels -
Bron: citydev.brussels
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners