OPROEP. Dubrucq: bestrating en grote appartementen in Sint-Jans-Molenbeek

De Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is op zoek naar een multidisciplinair ontwerpteam (architectuur, stabiliteit en speciale technieken, EPB-advies) voor de verbouwing en uitbreiding van het gemeentelijke pand aan de Jean Dubrucqlaan 172-178. Momenteel zijn in het gebouw enkele gemeentediensten ondergebracht, waaronder de opslagplaats van de bestratingsdienst en de elektriciteitswerkplaats. Buiten deze kleine bezetting staat het gebouw grotendeels leeg. Dit project is een kans om het verouderde gebouw, waarvan de gevel een zekere architecturale waarde heeft, nieuw leven in te blazen en er een gemengd programma te realiseren dat beantwoordt aan de behoeften van de wijk.

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek wenst alle bestratingsdiensten op één plaats samen te brengen en ook de lokalen van de vzw ‘Mission locale’, die in deze sector actief is, in het gebouw op te nemen. Dit bevordert de interactie tussen de verschillende actoren en maakt ook de oprichting van een dienst voor sociaal-professionele integratie mogelijk. Deze dienst zal opleidingen in verband met bestrating kunnen aanbieden. Bovendien voorziet men een optopping met 3 tot 4 grote appartementen, een woningtype waaraan een groot tekort bestaat in de gemeente Sint-Jans Molenbeek.

De transformatie en de uitbreiding van het gebouw moeten blijk geven van duurzaamheid en circulariteit, met de nadruk op de valorisatie van het bestaande gebouw. In het bijzonder moet er op worden gelet dat de verschillende functies goed naast elkaar kunnen bestaan en dat de privacy van de woningen wordt gerespecteerd. Uiterste indieningsdatum voor kandidaturen is 15 mei 2023 om 9u30. De opdrachtdocumenten kun je dowloaden via deze link.

Deel dit artikel:

Onze partners