OPROEP. Klavertje vier: een kinderdagverblijf met woningen erbovenop

De Brusselse Bouwmeester is op zoek naar een ontwerpteam voor een kinderdagverblijf in de wijk Helihaven-Antwerpen. Na de basisschool Klavertje Vier en het voorplein, beide via een wedstrijd in samenwerking met bma.brussels, is het nu de beurt aan het naburige kinderdagverblijf. De Grondregie van de Stad Brussel start namelijk de herontwikkeling van het perceel, met hoge kwaliteitsambities voor een project dat een crèche van 1.000 m² en een tiental wooneenheden omvat. Plein, school, crèche en woningen: dat zijn de vier blaadjes van het klavertje dat binnenkort in de Brusselse wijk zal groeien.

De wijk Helihaven-Antwerpen ondergaat grote veranderingen. Verschillende gewestelijke projecten, zoals de heraanleg van het Maximiliaanpark en de heraanleg van de Groendreef, zullen de dynamiek in de wijk sterk wijzigen. Het ontwerpteam moet deze evoluties goed begrijpen en een project voorstellen dat de verschillende bouwtypologieën in de wijk met elkaar verbindt.

Uiteraard moeten ook de woningen en het kinderdagverblijf de ruimtelijke kwaliteit krijgen die ze vereisen. Maar de Grondregie verwacht vooral een duurzame en globale aanpak. Zij wenst een innovatief project dat de fysieke parameters van het terrein optimaal benut en de voorkeur geeft aan “low tech” aspecten, volle grond, geïntegreerd hemelwaterbeheer en de keuze van ecologische materialen. In dit verband zal de bestemming van het bestaande gebouw en de eventuele integratie ervan in het project doorslaggevend zijn.

Uiterste indieningsdatum is 22 mei 2023 om 11u. De opdrachtdocumenten kun je hier downloaden.

Deel dit artikel:
Onze partners