OPROEP. Ontwikkelingsvisie voor de site Zypteland in Kortrijk

Woonmaatschappij SW+ zoekt een multidisciplinair team met kennis van en ervaring in architectuur, stedenbouw, herbestemming van erfgoed en projectorganisatie voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de verbouwing en opwaardering van een strategisch gebouwencomplex in de Kortrijkse binnenstad tot sociaal wooncomplex, gekoppeld met buurtfuncties. Geïnteresseerde teams kunnen zich aanmelden door voor vrijdag 22 maart 2024 om 11u het interesseformulier in te vullen.

SW+ beheert als woonmaatschappij ruim 4500 sociale huurwoningen in Kortrijk en Wevelgem. De site Zypteland (Sint Janslaan 14-16, 8500 Kortrijk) werd recent door SW+ aangekocht. Het voormalige scholencomplex PTI, dat in 1996 door het Vlaams Woningfonds omgevormd werd tot 21 huurflats, voldeed niet meer aan de normen voor kwalitatieve huisvesting, waardoor de site eind 2018 ontruimd werd en sindsdien leegstaat. De site Zypteland is strategisch gelegen: ze ligt op vijf minuten wandelen van het station van Kortrijk en op tien minuten wandelen van het stadscentrum.

SW+ wil op deze strategische locatie in samenspraak met Stad Kortrijk een kwalitatief sociaal woonproject realiseren in combinatie met andere functies. Samen met de herbestemming van de site is de inbedding in de omgeving een belangrijke (ontwerp)vraag. Met de geplande herontwikkeling van de site Zypteland wil men onderzoeken op welke manier het project zich ruimtelijk en programmatorisch kan openstellen voor de buurt en zijn ruimere omgeving. Aandachtspunten hierbij zijn de doorwaadbaarheid van de site, de kwaliteit van de (semi)publieke ruimte en de relatie tussen het nieuwe woonprogramma en de bestaande kenmerkende gebouwen.

De ontwerper houdt minstens rekening met volgende accenten:

  • Het is de ambitie dat deze strategisch gelegen site zich ruimtelijk en programmatorisch (her)integreert in de buurt en een meerwaarde biedt (architecturaal en landschappelijk) voor zijn ruime omgeving, waardoor er een stadsvernieuwend effect wordt gecreëerd, met respect voor de bestaande architectuur, maar ook met aandacht voor open ruimte, ontharding en vergroening.
  • Het ontwerpteam ontwikkelt een visie over sociaal wonen aan een woonerf, met grondgebonden wonen, vernieuwende woonvormen, gemeenschappelijke voorzieningen en een publieke ruimte en mobiliteit die hierop afgestemd zijn. Een hedendaagse benadering van parkeer- en mobiliteitsaspecten vormt een belangrijk aandachtspunt.

SW+ wenst een ontwikkelingsvisie te laten uitwerken voor de herbestemming van de site Zypteland. Aan de hand van ontwerpend onderzoek dient deze ontwikkelingsvisie zowel de ruimtelijke als de financiële haalbaarheid te verhelderen. De studie moet de opdrachtgever de nodige inzichten opleveren om te komen tot een voorkeurscenario voor verder ontwerp en uitvoering in een latere fase.

De studie omvat een programma-onderzoek, een ruimtelijk en financieel onderzoek en een bouwtechnisch onderzoek, waarbij de verschillende opties op hoofdlijnen worden aangegeven. Voor deze opdracht zoekt de opdrachtgever een multidisciplinair team dat bereid is een proces te lopen, gebaseerd op dialoog en experiment. Naast stedenbouwkundige en architecturale expertise is voor het onderzoeken van de financiële haalbaarheid van de voorgestelde (herbestemmings)scenario’s ook vastgoedexpertise vereist.

 

Meer informatie over deze oproep vind je op de website van Team Vlaams Bouwmeester.

Bron: Team Vlaams Bouwmeester
Deel dit artikel:
Onze partners