OPROEP. Team Vlaams Bouwmeester zoekt projectregisseur Dorpelijk Wonen

Het Team Vlaams Bouwmeester zoekt een projectregisseur voor de begeleiding van het onderzoekstraject Dorpelijk Wonen. De projectregisseur staat in voor de begeleiding van het ontwerpend onderzoek alsook voor een terugblik op het ganse traject Dorpelijkheid dat Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs tijdens zijn mandaat heeft geïnitieerd. 

Het onderzoekstraject Dorpelijk Wonen is het vervolg op de artistiek-documentaire verkenning van het thema ‘dorpelijkheid’ in 2021 en de summerschool ‘Taferelen van dorpelijkheid’ in 2022. In deze derde fase wordt aan de hand van concrete projectsites – verzameld via een oproep aan lokale besturen – onderzocht hoe bouwen in een dorp, vanuit een contextuele benadering, kan samengaan met de ontwikkeling van nieuwe woontypologieën en van manieren om dorpen klimaatbestendiger en verblijfsvriendelijker te maken.

 

Behoud van dorpse eigenheid

Doel is de zoektocht naar ruimtelijke en architecturale kwaliteit in landelijke kernen te faciliteren door enerzijds te inspireren met alternatieve en vernieuwende woonvormen en anderzijds handvaten te bieden aan lokale besturen om een kwalitatief ruimtelijk beleid te voeren. Op die manier tracht Team Vlaams Bouwmeester de verdichtingsopgave te koppelen aan de specifieke vraag naar behoud van de dorpse eigenheid.

Team Vlaams Bouwmester kiest bewust voor een praktijkgerichte aanpak, waarbij ontwerpers op een concrete site onverwachte woonconfiguraties kunnen uittesten die ruimtelijke, sociale en ecologische meerwaarde opleveren. De bedachte scenario’s kunnen tevens de ambities van het lokaal bestuur en van de grondeigenaar/ontwikkelaar scherper stellen.

 

Workshops en eindverslag

Het organiseren van het gesprek tussen ontwerpers, lokale besturen en eventuele stakeholders, maar ook tussen ontwerpers onderling, vormt een belangrijk onderdeel van dit traject. Hiervoor zullen een aantal workshops plaatsvinden, zowel in overkoepelend verband als per individuele case. Het is de taak van de projectregisseur om deze workshops vorm te geven, te organiseren en te begeleiden.

De aanpak, het procesverloop en de uiteindelijke resultaten van het traject worden door de projectregisseur helder toegelicht in een eindverslag. In het voorjaar van 2025 wenst het Team Vlaams Bouwmeester de resultaten van het traject publiek te maken. De projectregisseur zal samen met het Team nadenken over het meest geschikte format (publicatie, expo, ...) en bijdragen aan de realisatie ervan.

 

Meer info over deze oproep vind je hier. Geïnteresseerde kunnen zich aanmelden door voor vrijdag 23 februari om 11 uur het interesseformulier in te vullen.

Deel dit artikel:

Onze partners