Polo bekroont zilveren jubileum met eigen boek

25 jaar geleden bundelden de twee studiegenoten Mauro Poponcini en Patrick Lootens de krachten voor een wedstrijdontwerp van het Belgisch paviljoen op de expo in Sevilla. Die wedstrijd wonnen ze niet maar het vormde wel de basis voor een bekend architectenbureau dat vandaag 65 medewerkers telt. Het ‘zilveren jubileum’ werd kracht bijgezet met een boek over 25 jaar POLO architects

Voor de realisatie van dit boek zijn de twee vennoten niet over één nacht ijs gegaan. Hiervoor werkten ze nauw samen met editor Joeri De Bruyn van Public Space.

“We wilden geen boek waarin onze eigen teksten de bovenhand zouden krijgen. Dan dreig je te verzanden in een soort pamflet. Anderzijds wilden we ook geen typisch koffietafelboek met enkel maar geïsoleerde foto’s van onze projecten,” vertelt Patrick Lootens.

“Architectuur mag je nooit zien als een object op zich. Het maakt altijd deel uit van een landschap en moet daarmee in interactie gaan.  Dat wilden we ook tonen in ons boek. We hebben Filip Dujardin op pad gestuurd om 50 projecten uit onze 25-jarige geschiedenis op foto vast te leggen. We hebben hem hierin carte blanche gegeven met de uitdrukkelijke wens dat de landschappen, de context waarin onze projecten zich bevinden minstens zo veel aandacht moeten krijgen als de gebouwen zelf. Daarin is Filip bijzonder goed geslaagd. Hij neemt de lezer mee op een tocht doorheen Vlaanderen aan de hand van ons eigen werk. De landschappen van Filip tonen onze contreien zoals ze zijn, eclectisch en met een zweem van surrealisme met daarin de door ons ontworpen gebouwen als een toevallige passant.’”

Daarnaast bevat het boek een soort retrospectieve van het oeuvre van POLO, opgedeeld in drie hoofdstukken die elk een programmatisch thema tonen: housing, public en office. Binnen elk hoofdstuk worden de projecten chronologisch getoond met foto’s van onder meer Stijn Bollaert, Sarah Blee en Toon Grobet en knappe vereenvoudigde doorneden van de projecten.

 

Canfyn, Borret, Van Reeth, Verschaffel en Visch

 In het boek is zeker ook plaats voor reflectie. Niet aan de hand van eigen hoogdravende theorieën, maar wel aan de hand van een gesprek met vijf persoonlijkheden en autoriteiten binnen het vakgebied van de architectuur: bOb Van Reeth, Kristiaan Borret, Filip Canfyn, Bart Verschaffel en kunstenaar Henk Visch. Met hen werd gepraat over onder meer de beeldcultuur, de belevingswaarde van architectuur, architectuurwedstrijden, de snel wijzigende context van het beroep en de relatie tussen kunst en Architectuur.

 

Info

  • Uitgever: Public Space 
  • Distributie: Luster
  • Concept en vormgeving: Public Space (Joeri De Bruyn)
  • Fotografie: Filip Dujardin, Sarah Blee, Stijn Ollaert, Toon Grobet,…
  •  Aantal pagina’s: 508
  • ISBN-nummer:9789491789083
  • Prijs: 49,95 euro
Deel dit artikel:
Onze partners