SoundBlock van Gyproc als wapen tegen geluidsoverlast

Om een beter inzicht te krijgen in het geluidscomfort in woningen organiseerde Gyproc een enquête via de Gyproc-website. Uit de massale reacties kon opgemaakt worden dat de geluidshinder een belangrijke plaats inneemt in ons dagelijks leven. Maar liefst 47 % van de deelnemers ondervindt effectief hinder van geluid. Gyproc ontwikkelde het SoundBlock-wandsysteem om een efficiënte oplossing te bieden voor deze geluidsproblematiek.
Om een beter inzicht te krijgen in het geluidscomfort in woningen organiseerde Gyproc een enquête via de Gyproc-website. Uit de massale reacties kon opgemaakt worden dat de geluidshinder een belangrijke plaats inneemt in ons dagelijks leven. Maar liefst 47 % van de deelnemers ondervindt effectief hinder van geluid. Gyproc ontwikkelde het SoundBlock-wandsysteem om een efficiënte oplossing te bieden voor deze geluidsproblematiek.
In rijwoningen kan 75% van de mensen zijn buren horen. In appartementen is dit bijna altijd het geval en ervaart 55% dit als hinderlijk! Binnen een woning is het onvermijdelijk dat men geluiden hoort van medebewoners. Hier ervaart zo’n 31% van de mensen geluiden in meer of mindere mate als storend. Uit de antwoorden bleek duidelijk dat er een vraag is naar een hoger geluidscomfort in woningen. 

Gyproc ontwikkelde het SoundBlock-wandsysteem om een efficiënte oplossing te bieden aan deze geluidsproblematiek. De slanke SoundBlock-wanden bieden een buitengewoon hoge geluidsisolatie. Door de toepassing van het SoundBlock-wandsysteem kan er ruimschoots worden voldaan aan de nieuwe geluidsnorm NBN S01-400-1 -’Akoestische criteria voor woongebouwen'.

De unieke combinatie van de Gyproc SoundBlock-plaat en het Metal Stud SoundBlock-profiel garandeert een hoog geluidscomfort met zeer dunne wanden, die zoals alle andere Gyproc-systemen eenvoudig te plaatsen zijn. Dankzij de PlaGyp-SoundBlock-hangers is er nu ook een oplossing voor de contactgeluidsisolatie bij PlaGyp-plafonds.

De combinatie van deze hoogwaardige en speciaal ontwikkelde producten, aangevuld met een glaswolisolatie resulteert in een wand die beter presteert op het gebied van geluidscomfort en dit in de gekende Gyproc kwaliteit.

De opbouw van de SoundBlock-wand is gelijk aan die van een standaard Metal Stud-wand en dit zowel bij een enkel als bij een dubbel frame. SoundBlock-wanden geven echter een significant hogere geluidsisolatiewaarde Rw, zoals aangetoond in onderstaande tabel.


 

  

Deel dit artikel:
Onze partners