Stadskantoor langs de boorden van de Leie

De stadskern van Deinze is de voorbije jaren fors opgewaardeerd. Een van de voornaamste exponenten van deze vernieuwingsoperatie – ‘Deinze 2020’ – is het nieuwe stadskantoor langs de Leie, ontworpen door het Britse Tony Fretton Architects i.s.m. Bureau Bouwtechniek. VK Architects & Engineers stond in voor de engineering van dit duurzame en flexibele gebouw, dat meteen in het oog springt dankzij zijn verfijnde huid van glas, geanodiseerde aluminiumpanelen en Italiaanse natuursteen.

Het nieuwe stadskantoor vervult een cruciale functie in het Deinze van de eenentwintigste eeuw. Samen met het Museum van Deinze en de Leiestreek markeert het de overgang tussen het natuurlandschap van de Brielmeersen en de oude centrum met de Tolpoortbrug, de Markt en de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Gezien zijn specifieke ligging langs het water, kreeg het complex de toepasselijke naam ‘Leiespiegel’. Het grenst aan een nieuw publiek plein, waardoor het expliciet ervaren wordt als een voorname plek in de stad.

 

Loggia’s als tweede huid

Het statige gebouw omvat twee rechthoekige vleugels met een verschillende grootte en hoogte. Het administratief centrum profileert zich met zijn vijf bouwlagen en zijn footprint van meer dan 1.000 m² als het hoofdvolume. De raadzaal is ondergebracht in een kleiner paviljoen van 300 m² met een groendak, dat zich in het verlengde van de kerk bevindt en loodrecht aansluit op het primaire gedeelte. Beide blokken zijn bekleed met een combinatie van geanodiseerde aluminiumpanelen en 1.300 m² Italiaanse natuursteen, afgewisseld met dieperliggende glaspartijen. De loggia’s rondom het gebouw fungeren als een tweede huid. Ze garanderen een maximale natuurlijke lichtinval en voorkomen oververhitting dankzij hun optimale schaduwwerking (aan de zuidkant zijn ze dieper dan aan de noordkant).

 

De loggia’s rondom het gebouw fungeren als een tweede huid. Ze garanderen een maximale natuurlijke lichtinval en voorkomen oververhitting dankzij hun optimale schaduwwerking.

 

Diepfunderingen

De loggia’s bestaan uit geprefabriceerde vloerelementen in wit architecturaal beton. Aannemer STRABAG bevestigde ze via koudebrugonderbrekingen aan de hoofdvloerplaten. De plaatranden, die bekleed zijn met een decoratieve grijze natuursteen, worden ondersteund door prefabbetonnen gevelkolommen, die op hun beurt steunen op de uitkragende consoles aan de betonnen kelderwand. De ruimte tussen de kolommen is opgevuld met glazen balustrades. “Ook de nabijheid van de Leie vormde een uitdaging”, klinkt het bij VK Architects & Engineers. “De 10.000 m² grote bouwput werd op een vijftal meter van de rand van de rivier uitgegraven. Aangezien de bedding een zeer lage draagkracht heeft en zettingsgevoelig is, is er – ondanks de aanwezigheid van een kelder – geopteerd voor diepfunderingen."

 

Geothermie

Het nieuwe stadskantoor vervult een voorbeeldfunctie op het vlak van duurzaamheid. Het maakt maximaal gebruik van passieve energievoorzieningen zoals natuurlijke ventilatie, is uitgerust met een optimaal geïsoleerde bouwschil en geniet van een rijkelijke natuurlijke lichtinval. Een geothermische warmtepomp en een aanvullende condensatieketel brengen het complex op temperatuur. De warmtepomp onttrekt natuurlijke warmte of koelte aan een BEO-veld met boorgaten tot op 100 meter diepte. Alle verluchtingskanalen, verwarmingsleidingen en elektriciteitsvoedingen zijn weggewerkt in de vloer.

 

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners