Team Stadsbouwmeester Gent lanceert vijfde stadsessay: “Vasthoudgoed”

Er was de voorbije maanden heel wat te doen rond publiek patrimonium dat aan renovatie en herbestemming toe is. Niet alleen in Gent. Overal in Vlaanderen ontstaat tumult bij de verkoop van vastgoed op de markt. In zijn vijfde stadsessay belicht Gents Stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele strategische keuzes die een overheid kan maken bij haar vastgoedbeleid op langere termijn. Team Stadsbouwmeester Gent pleit ervoor om beter in kaart te brengen wat de stad in haar vastgoedportefeuille heeft zitten. Zet je dat tegenover de noden die vandaag leven onder de Gentenaars, dan kan je aan het makelen. Wat hebben we en wat willen we? Welk vastgoed kunnen we inzetten en welk niet? Met dit essay nodigt de Gentse Stadsbouwmeester iedereen uit om verder kennis uit te wisselen.

De stad heeft heel wat gebouwen en gronden in eigendom. Die zijn goud waard vanuit maatschappelijk oogpunt, maar ook als je het in centen uitdrukt. In tijden van budgettaire schaarste is verkoop van vastgoed een manier om de stadskas te spijzen. De keerzijde: eens verkocht, is het weg. En verkoop je het aan de duurste bieder, dan werk je speculatie en onbetaalbaarheid van de stad in de hand. Voor de duidelijkheid: dat weten ze bij 't Stad. Dat je vastgoed slim kan inzetten om een betere stad te maken, daar is iedereen van overtuigd. Je kan er voorzieningen creëren die de stad vandaag nodig heeft, en Gentenaars plekken bieden waar ze zich thuis kunnen voelen. Alleen zitten we ook met onaangepast en verouderd patrimonium, soms op slecht gelegen plekken. Wat zijn dan de opties? Want budget om al onze gebouwen toekomstbestendig te maken is er niet. 

“Vasthoudgoed” is het vijfde stadsessay van de Gents Bouwmeester. Met de visienota van de stadsbouwmeester worden krijtlijnen uitgezet om kansen voor een toekomstgerichte stedelijke ontwikkeling uit te bouwen. Maar daarmee zijn verre van alle antwoorden geleverd, integendeel. Daarom wordt geregeld via korte, gerichte en scherpe essays ingezoomd op concrete uitdagingen. Elk stadsessay heeft een duidelijke thema. Team stadsbouwmeester Gent werkt ervoor samen met één of meerdere stedelijke diensten en externe experts en actoren. Met het stadsessay probeert de stadsbouwmeester de stedelijke agenda te beïnvloeden en elementen aan te dragen om het beleid te voorzien van richting en inzicht.

Download en/of lees Stadsessay #5: “Vasthoudgoed” op de website van Stad Gent.

Bron: Stad Gent

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage