Tips voor een lager S- en E-Peil

Ontwerpers en bouwers staan bij ieder project voor de vraag hoe de beste energieprestatie tegen de laagste kosten wordt bereikt. Om het S- en E-peil te verlagen geeft Kingspan Unidek enkele belangrijke tips.

Een goed geïsoleerde schil

Dakisolatie levert het hoogste rendement op bij het isoleren van een gebouwschil. Dit maakt dat het dak een belangrijke bijdrage levert aan energiebesparing en verlaging van het S-Peil en uiteindelijk dus het behalen van het E-peil.

Onderstaande tabel laat zien dat energiewinsten van het dak bij verbetering van de isolatiewaarde aanzienlijk hoger zijn dan bij verbetering van de isolatiewaarden van de vloer. Dakisolatie loont!
 
Energiewinst in een standaard tussenwoning 

Onderdeel

Optimalisatie (Uc-waarde)

Optimalisatie (Uc-waarde)

Dak

Begane-grondvloer

32 m3

Begane-grondvloer

Begane-grondvloer

4 m3


Aandacht besteden aan een goed geïsoleerde gebouwschil zorgt duidelijk voor het beste resultaat. Energie die niet gebruikt wordt hoeft immers ook niet opgewekt te worden! De figuur hiernaast toont het warmteverlies van een ongeïsoleerde gebouwschil; dakisolatie levert daarbij het hoogste rendement van 30% op.

De juiste dakisolatie levert dus een belangrijke bijdrage aan energiebesparing én het verlagen van het S-Peil en E-Peil.

Voorkom koudebruggen

Naast een goed geïsoleerde gebouwschil is het belangrijk dat men aandacht besteedt aan het voorkomen van koudebruggen. Bij elke aansluiting van twee constructiedelen, ook wel bouwknopen genoemd, kunnen koudebruggen optreden.

De voornaamste oorzaak van het ontstaan van koudebruggen is dat de isolatielaag onderbroken wordt door constructiedelen met een (veel) lagere isolatiewaarde dan de isolatielaag. De warmtestroom naar buiten is dan groter dan die van de aangrenzende gedeelten er omheen. 

Door gebruik te maken van technische bouwdetails met EPB-aanvaarde bouwknopen, kan de impact van koudebruggen worden geminimaliseerd, met een daling van het S- en E-peil tot gevolg.

Luchtdicht bouwen

Kieren en naden in een geïsoleerde gebouwschil veroorzaken ongewenste luchtlekkage en warmteverlies. Daarom is luchtdichtheid een belangrijk onderdeel van energiezuinig bouwen ter verlaging van het E-peil. Een uitstekende luchtdichtheid van de verschillende onderdelen van de gebouwschil tezamen en hun aansluitingen leidt tot winst aan E-punten.

S-Peil en E-Peil verlagen met Unidek Aero dakelementen

Door toepassing van Unidek Aero dakelementen gecombineerd met haar luchtdichte toebehoren én nauwkeurig bouwen, bent u in staat een grotere luchtdichtheid te creëren.

Testresultaten van een onafhankelijk onderzoeksinstituut (SHR) wijzen uit dat de toebehoren van Kingspan Unidek (in combinatie met Unidek Aero) voldoen aan de strenge passiefhuis-niveau eisen voor luchtdichtheid.
 
Het gebruik van Unidek Aero dakelementen gecombineerd met haar luchtdichte toebehoren én nauwkeurig bouwen kan tot het verlagen van zowel het S-Peil als het E-Peil leiden.

Bij toepassing van Unidek Aero dakelementen hoeft u dus minder maatregelen te nemen ter verlaging van het S- en E-peil. Maar, deze dakelementen bieden u als bouwer nog meer grote voordelen:

  • uitstekende luchtdichtheid dus minder luchtlekkage;
  • minder koudebruggen en daardoor lagere ψ-waarden;
  • duurzaam isoleren tot en met passiefhuis;
  • mogelijkheid tot montage van zonnecollectoren en zonnepanelen;
  • bouwdetails met EPB-aanvaarde bouwknopen en eigen ψ-waarden.

Bron: Kingspan Unidek

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage