Tom Vandorpe en Rita Agneessens starten creatief platform Link Lab

Tom Vandorpe en Rita Agneessens hebben niet stilgezeten sinds ze de deuren van B2Ai achter zich dichttrokken. Samen hebben ze Link Lab opgericht, een creatief platform gestoeld op een participatief model, waarmee ze de steden van morgen willen vormgeven.

Begin vorig jaar raakte bekend dat Tom Vandorpe, Rita Agneessens, Geert Blervacq en Philemon Wachtelaer afscheid namen als vennoot van B2Ai, waarmee Pieterjan Vermoortel enige vennoot en CEO werd van het bureau. De reden achter het vertrek was een verschil in visie, zeggen Tom Vandorpe en Rita Agneessens, die opnieuw de handen in elkaar hebben geslagen en een eigen bureau hebben opgericht, Link Lab genaamd, al omschrijven ze het liever als een ‘creatief platform’.


Participatie

“Bij B2Ai hebben we met enorm veel bureaus samengewerkt”, steekt Tom Vandorpe van wal. “En we hebben verschillende goede medewerkers zien vertrekken om op hun eigen te beginnen. We hebben dus de voordelen van én een grote én kleinere bureaus kunnen waarnemen, maar ook de nadelen van beide. B2Ai was een cvba, een coöperatieve. Dit vanuit een model dat open stond voor participatie van verschillende medewerkers, een soort van natuurlijke bestendiging van het systeem. Voor ons is dat participatiemodel essentieel.”

Link Lab wil dan ook verschillende onafhankelijke bureaus samenbrengen in een creatief netwerk, met mogelijkheden voor kruisparticipatie. “Elke partner behoudt zijn eigen bedrijf én naam, en kan zijn eigen identiteit uitbouwen in zijn specialiteit. Wel werken we systematisch samen en delen we kennis met elkaar”, legt Rita Agneessens uit. “Zo combineren we de voordelen van een groot en klein bureau: veel mensen met specifieke kennis die toch hun identiteit behouden en zelf ook eigenaar zijn.”

Dat creatief netwerk telt momenteel twaalf medewerkers en omhelst naast Link Lab al twee andere  bureaus: interieurbureau Ensemble en Markland, een recent opgericht architectuurbureau met drie vennoten. “De bedoeling is dat we nu een gemeenschappelijk charter uitwerken met daarin onze visie op ruimtelijk ontwerp, dat alle partners onderschrijven. Zo maken we duidelijk dat we niet zomaar een samenraapsel zijn van ontwerpers: we zijn een vast team en werken intensief samen”, benadrukt Rita Agneessens.

Het participatiemodel zet zich ook door in de werkwijze van Link Lab. Elk bureau haalt eigen projecten binnen en integreert ze binnen Link Lab. Elk project start met een intensieve startworkshop met de bouwheer en andere stakeholders om samen tot een concept te komen. Eens dat vastligt, wordt bekeken wie binnen Link Lab het best geplaatst is om het project verder op te volgen.


Multidisciplinair

Link Lab wil een multidisciplinair netwerk uitbouwen, dat breder gaat dan de ‘traditionele’ disciplines. Tom Vandorpe: “Een multidisciplinair bureau wordt al te vaak aanzien in de klassieke betekenis: architectuur-, interieur- en ingenieursbureau. Internationaal wordt al lang niet meer in deze hokjes gedacht. We willen ons netwerk veel breder uitbouwen. Waarom geen bouwhistoricus, communicatiebureau of socioloog bij onze projecten betrekken?”


De stad als speeltuin

Wat projecten betreft, trekt Link Lab resoluut de kaart van de steden en wil zijn netwerk uitbouwen rond de metropolen Rijsel en Brussel. “We willen de densifiëring die de Vlaamse Bouwmeester vooropstelt, omzetten in de praktijk”, zegt Tom Vandorpe. “En ja, verkavelingen zullen we weigeren. Dat is niet pretentieus bedoeld. Als architect hebben we hier een verantwoordelijkheid in op te nemen.”


Kennisdeling

Daarnaast zal Link Lab ook inzetten op onderzoek. Het platform wil een viertal keer per jaar een huiskamergesprek organiseren rond een relevant onderwerp, dat rechtstreeks toepasbaar is in haar projecten. Eind maart staat luchtvervuiling op de agenda. “We nodigen telkens een spreker uit met kennis van zake en gaan daarover in beperkte groep in debat”, vertelt Rita Agneessens. “Daarna gaan we bepaalde zaken die interessant zijn voor onze projecten dieper uitwerken én gaan we deze kennis delen met de wereld. We willen een open platform zijn.”

Op de vraag waar daar het verdienmodel in zit, antwoordt Tom Vandorpe overtuigd: “Informatie delen is op langere termijn een beter economisch model. Het is een marketingtool op zich. Kijk naar Google, een bedrijf dat alles op tafel gooit. Google heeft nu zelfs een eigen stedenbouwkundig bureau opgericht, Sidewalk Labs, waarmee ze een ontwerpwedstrijd heeft gewonnen voor een stedelijke ontwikkeling in Toronto, Canada. Sidewalk Labs heeft de ambitie om alle stedelijke problemen op te lossen met digitale toepassingen. Het gaat hier om programmeurs die steden ontwerpen. Dat is wat ons bij Link Lab interesseert. Dat zijn de nieuwe disciplines die we bij ons netwerk willen betrekken.”

Deel dit artikel:
Onze partners