Voorontwerp voetgangers- en fietsersbrug Nekkerspoel-Borcht klaar (SEA)

In het kader van het project Nekker Nova zal er een fiets- en voetgangersbrug aangelegd worden tussen Nekkerspoel-Borcht en het Tangentfietspad. Het voorontwerp is klaar, waardoor er een nieuwe stap richting realisatie kan gezet worden. De nieuwe brug zal gebouwd worden in 2024-2025 en is van de hand van Servais Engineering Architectural (SEA).

Servais Engineering Architectural (SEA) maakte het voorontwerp van de nieuwe brug over de Dijle op. Met de aanleg wordt een missing-link tussen de wijk Nekkerspoel en de fietsas langs de Tangent weggewerkt.

Schepen van openbare werken Patrick Princen is alvast blij met de realisatie van de nieuwe verbinding.

"Om het fietsgebruik nog meer te stimuleren is het belangrijk dat fietsers kunnen kiezen voor een veilige en comfortabele verbinding, en dat dit de snelste route is naar de bestemming. De nieuwe fiets- en voetgangersbrug draagt hier zeker toe bij: het is een rechtstreekse verbinding tussen de wijk Nekkerspoel met het Douaneplein als jongerensite, maar ook met het Tangenfietspad als deel van de F1 fietsostrade en het station. Net zoals de Keerdoksite krijgt ook deze brug een bank over de volledige lengte, dat als rustfunctie kan dienen. Wandelaars en fietsers kunnen hier genieten van het zicht over de Dijle en het kasteeldomein De Borght."

stalen brug

De brug wordt 42m lang en zal bestaan uit een stalen structuur met boog en dubbel diagonaal maaswerk, wit geverfd. Aan de kant van het Douaneplein zal de brug landen op niveau van het bestaande fietspad. Aan de andere zijde landt ze aan de bovenkant van de keermuur. Het jaagpad langs de kant van Nekkerspoel-Borcht, aansluitend op de brug zelf, zal daarom als een lichte helling worden aangelegd richting de Lakenmakersstraat en richting de Nekker.

Het brugdek bestaat uit een staalplaat met harslaag van bijna vijf meter breed, dezelfde breedte als de fiets- en voetgangersbrug aan het Keerdok. Het kostenplaatje voor dit project wordt geraamd op ongeveer 840.000 euro. De uitvoering is voorzien voor 2024-2025. De brug is een belangrijk onderdeel van Nekker Nova, dat de wijk Nekkerspoel een stevige boost zal geven, vertelt schepen van stadsontwikkeling Greet Geypen.

“Met het project Nekker Nova gaan we de omgeving van het Nekkerspoelstation grondig opwaarderen en tot een aantrekkelijke toegang tot de wijk maken. Onder andere de tunnel onder de sporen, een nieuw plein dat aansluit op het Speelgoedstraatje en een nieuwe invulling voor het Novagebouw zullen hiervoor zorgen. We kunnen een aantal deelprojecten, zoals deze brug, versneld uitvoeren dankzij een toelage van bijna vier miljoen euro vanuit de Vlaamse regering. Nekkerspoel is een bruisende wijk, met dit project weerspiegelt de aanblik van de wijk dit gevoel nog meer.”

verbeterde verkeersinfrastructuur

Ook burgemeester Vandersmissen is blij met de komst van de nieuwe brug.

“De Mechelse verkeersinfrastructuur maakt een enorme sprong deze legislatuur, ook met een grote stap vooruit voor de fietsers. Deze fiets- en voetgangersbrug is een opnieuw een opwaardering van wijk Nekkerspoel. Tel daar nog de herontwikkelingen bij van een aantal grote sites tot duurzame nieuwe stadswijken en de creatie van heel wat extra parken en groene plekken en je kan alleen maar besluiten dat Mechelen er op heel wat gebieden op vooruit is gegaan en er nog aangenamer en klaar voor de toekomst is door geworden.”

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners