Wienerberger activeert het massief passiefhuis tot massief zero-energiewoning

Voor het verwarmen van onze woningen stoten we jaarlijks 27 miljoen ton CO2 uit. Energiezuinig bouwen en wonen is dus een noodzaak. Tegen eind 2020 zouden alle nieuwbouwwoningen bijna-energieneutrale woningen moeten zijn. Wienerberger geeft met zijn massief zero-energiewoning in Bottelare alvast het goede voorbeeld.
Voor het verwarmen van onze woningen stoten we jaarlijks 27 miljoen ton CO2 uit. Energiezuinig bouwen en wonen is dus een noodzaak. Tegen eind 2020 zouden alle nieuwbouwwoningen bijna-energieneutrale woningen moeten zijn. Wienerberger geeft met zijn massief zero-energiewoning in Bottelare alvast het goede voorbeeld.

Bouwen en ecologie zijn vandaag niet meer van elkaar los te koppelen. Ruim 31% van het totale energieverbruik in België gaat naar huishoudens. Alleen al voor het verwarmen van onze woningen stoten we jaarlijks 27 miljoen ton CO2 uit. Energiezuinig bouwen en wonen is dus een noodzaak. Vandaar dat een Europese richtlijn tegen eind 2020 van alle nieuwbouwwoningen nagenoeg bijna-energieneutrale woningen wil maken.

Om deze evolutie op de bouwplaats mogelijk te maken, zijn aangepaste oplossingen nodig. Via intensief onderzoek & ontwikkeling ontwikkelde Wienerberger, fabrikant van keramische bouwmaterialen, een concept waarmee architecten en bouwheren de wetgever een stap voor zijn en vandaag al de woning van morgen kunnen bouwen. We hebben het met name over de massief zero-energiewoning, een passiefhuis dat zelf alle energie opwekt die nodig is voor ruimteverwarming en koeling. Dit unieke totaalconcept vormt een coherent geheel waarin alle elementen perfect op elkaar zijn afgestemd. De bouw gebeurt op de gekende traditionele manier, maar met gebruik van state-of-the-art technologie van eigen bodem.


    Herdefinitie van zero-energie

Volgens de definitie is een zero-energiewoning een passiefwoning die haar minimale energiebehoefte voor verwarming en koeling compenseert door de aanmaak van hernieuwbare energie. Dat is zo vastgelegd door de federale overheid die er meteen een belastingvoordeel aan koppelde. Wie vandaag een zero-energiewoning bouwt, krijgt gedurende 10 jaar een belastingvermindering van 1 660 euro per jaar.

De massief zero-energiewoning van Wienerberger vormt een logisch vervolg op het massief passiefconcept, een volgens de passiefhuisstandaard opgetrokken woning in keramische materialen. Dankzij een verregaande isolatie en luchtdichtheid, een adequate oriëntatie en een ventilatie met warmterecuperatie, ligt het energieverbruik voor verwarming en koeling van een massief passiefhuis niet hoger dan 15 kWh per m² per jaar. Ter vergelijking: een doorsnee woning in België verbruikt 200 kWh per m² per jaar, een nieuwbouw volgens de huidige normen ca 100 kWh.


Wonen op eigen kracht

In de massief zero-energiewoning van Wienerberger wordt de energie opgewekt met behulp van KoraSun fotovoltaïsche panelen die het zonlicht omzetten in elektriciteit. Deze PV-panelen die in België zijn ontwikkeld en worden geproduceerd, vormen in het massief zero-energieconcept geen bijkomend element, maar maken er integraal deel van uit. Ze passen naadloos in de Koramic kleidakpannen wat een esthetisch uiterst geslaagd resultaat oplevert. Door hun integratie in het hellende dak capteren ze beter het zonlicht en hebben ze een uitstekend rendement. De naadloze integratie in de kleidakpannen en het soepele kader in polyurethaan vergemakkelijken de plaatsing en minimaliseren het onderhoud achteraf.

Een totaaloplossing die klopt

Wat betekent dat alles in de praktijk? Het antwoord vinden we in de massief zero-energiewoning te Bottelare. Doordat de woning is gebouwd volgens het passiefhuisconcept, wordt slechts een miniem gedeelte van het elektriciteitsverbruik ingenomen door de eigenlijke verwarming. Het leeuwendeel gaat naar andere activiteiten en toestellen: computers, huishoudtoestellen, aanmaak van warm sanitair water, …

Op het dak van de woning werden 20 m² KoraSun fotovoltaïsche zonnepanelen geplaatst. Met hun vermogen van 78 Wp en hun zuidwestelijke oriëntatie produceren die volgens de berekeningen jaarlijks 1 900 kWh aan elektriciteit. Theoretisch was dit voldoende om, gezien het lagere resterende energieverbuik voor klimatisatie van de massief passiefwoning te Bottelare, het predicaat ‘zero-energiewoning’ te bekomen.

Echter om alle discussie uit te sluiten en fluctuaties in opbrengst en verbruik op te vangen, ging Wienerberger nog een stap verder en integreerde bijkomend nog eens 26 m² KoraSun pv-panelen in het kleidakpannendak van de woning. Daarmee zal de jaaropbrengst aan hernieuwbare elektriciteit stijgen tot 3 770 kWh en voorziet deze groene stroom ook in een groot gedeelte van het resterende energieverbruik van het gezin met vier kinderen voor het dagdagelijks bewonen van de woning. Zonder in te boeten aan architecturale uitstraling.

Want het voordeel voor bouwheer en architect is dat alle onderdelen van de massief zero-energiewoning compleet op elkaar zijn afgestemd. Esthetica, techniek en uitvoering vormen een sluitend geheel. Isolatietype en –dikte voor vloeren, wanden en dak worden afgestemd op de gewenste energieprestaties. De KoraSun zonnepanelen vormen geen visueel storend toevoegsel achteraf, maar zijn 100% geïntegreerd in het ontwerp. De regels voor de goede uitvoering zijn gekend, want het massief zero-energiehuis is geworteld in de Belgische bouwtraditie met de driehoek architect, aannemer en bouwheer, die al ettelijke decennia vertrouwd is met het bouwen met keramische materialen.


Buitengewoon keramisch

Bouwen met keramische materialen zoals gevelstenen, binnenmuurstenen en kleidakpannen, doorstaat met glans de toets op alle gebieden: ecologie, economie, comfort, esthetiek. Het gaat om natuurlijke materialen die lokaal en op een duurzame wijze worden ontgonnen en verwerkt. Tijdens het productieproces wordt zorgvuldig gewaakt over de kwaliteit. De ruime keuze aan vormen, formaten, kleuren en texturen bieden ontwerper en bouwheer alle vrijheid om tot een hoogstpersoonlijk concept te komen. Dankzij hun karakteristieken dragen de bouwproducten bij tot een hoogstaand thermisch en akoestisch wooncomfort. Tijdens hun lange levensduur boeten ze niet in aan kwaliteit en uitstraling.

Achteraf kunnen ze worden gerecycleerd. Momenteel wordt gewerkt aan een hergebruik van keramisch bouwpuin als secundaire grondstof voor nieuwe keramische producten volgens de Cradle to Cradle-principes. Want de innovatie staat niet stil en wordt gevoed door een gedurende eeuwen opgebouwde kennis en ervaring.

Zonnepanelen met meer waarde


Ook voor de KoraSun fotovoltaïsche zonnepanelen ging Wienerberger niet over één nacht ijs. De in België ontwikkelde en geproduceerde panelen worden volledig geïntegreerd in de dakpannen die als draagstructuur dienst doen en een lange levensduur verzekeren. Door deze integratie in het hellend dak capteren ze beter het zonlicht en hebben ze een hoog rendement. Tevens vormt KoraSun een volwaardig en esthetisch bouwelement dat gemakkelijk te installeren is. De panelen kunnen eveneens naadloos en waterdicht in de gevel worden geïntegreerd, zodat ze in alle omstandigheden een logisch, natuurlijk onderdeel van het totaalconcept vormen.

Een ander voordeel is het onderhoudsvriendelijke karakter van de panelen. Ze kunnen immers geen vuil vergaren in de hoeken. KoraSun is combineerbaar met vier types kleidakpannen uit het aanbod van Koramic: Migeon Actua, Pottelberg Stormpan 44, Migeon Mega en Bisch/Migeon Jura Nova. De kwaliteit wordt gewaarborgd door de TÜV-certificatie, wereldwijd erkend als een van de betrouwbaarste kwaliteitslabels voor zonnepanelen.


Volledige waaier aan oplossingen


De massief zero-energiewoning maakt deel uit van een aanbod waarmee Wienerberger het volledige energie- spectrum voor een zuinige woning bestrijkt. Want naast zijn eigen stijl heeft elke bouwheer ook zijn unieke energie-DNA. De ene houdt zich aan het opgelegde E-peil om tot een zuinige woning te komen. De andere wil nog zorgzamer omspringen met energie en milieu en bouwt een lage-energiewoning. Een derde kiest voor een passiefhuis met een uiterst gering energieverbruik. En wie proactief wil inspelen op de norm van morgen, bouwt een zero-energiewoning.

Deel dit artikel:
Contacteer Wienerberger
Onze partners