WIT architecten ontwerpt Impact Factory: de circulaire hub in Mechelen

De Stad Mechelen schreef samen met het Stadmakersfonds het programma uit voor Impact Factory, een creatieve broedplaats waar circulaire ondernemers met hun initiatieven terechtkunnen in het centrum van Mechelen. Het Leuvense WIT architecten is zopas aangesteld voor het ontwerp van deze circulaire hub. Impact Factory is een van de projecten die te zien is in de tentoonstelling Prefigurations, die de bijdrage van architectuur en ontwerp aan maatschappelijke veranderingen onthult aan de hand van 39 ‘Toekomstplekken’. Deze tentoonstelling is een productie van cultureel innovatiehuis Architecture Workroom Brussels in het kader van de culturele beweging De Grote Verbouwing 2020-2030

Impact Factory zal ruimte bieden aan kantoren, kleinschalige productie, initiatieven binnen de deeleconomie, ontmoeting en evenementen en ambieert dé uitvalsbasis te worden voor de circulaire economie in en rond Mechelen. 

Uit een groepje van vijf finale kanditaten dat voorts gevormd werd door DENC!-STUDIOPetillion CeupensBob McMaster architecten en KRAS architecten, selecteerde de stad Mechelen en het Stadsmakersfonds een week geleden uiteindelijk WIT Architecten voor de studie- en ontwerpdracht. 

R-ladder

De stad Mechelen en het Stadsmakersfonds willen dat de Impact Factory gerealiseerd wordt volgens de principes van circulair en veranderingsgericht bouwen. Een van de projectvoorwaarden was de betrekking van een expert op dat vlak. Hiervoor werkte WIT architecten samen met Bob Geldermans, professor aan de Universiteit Antwerpen, die zich in zijn werk richt op regeneratieve grondstofsystemen in relatie tot architectuur en stedenbouw. Geldermans wees het architectenbureau op de R-ladder, een overzicht van belangrijke stappen die ondernomen moeten worden bij circulaire projecten.

Het resultaat is een ontwerp waarin de twee leegstaande gebouwen maximaal worden benut, zodat niet onnodig gebouw wordt, en waarin maximaal wordt ingezet op recuperatie en hergebruik van materialen en het gebruik van biogebaseerde materialen, zoals hout.

Lees er alles over op onze zusterwebsite Circubuild

Deel dit artikel:
Onze partners