Woonproject op waterstof als brug tussen mens en natuur (BINST ARCHITECTS)

Aan de Rupel in Boom werd recent ‘Brig’ opgeleverd: een uniek woonproject naar een ontwerp van BINST ARCHITECTS. Het project met vier woonvolumes, goed voor in totaal 97 appartementen, verrees op de plek van een voormalige scheepswerf. Na het verdwijnen van alle scheepsactiviteiten en de ophoging van de dijken langs de Rupel, werd de grond eigendom van de gemeente Boom. De naam Brig verwijst naar de brug die er tot 1945 de linker- en rechteroever van de Rupel met elkaar verbond. De ambitie van het bouwteam, met naast BINST ARCHITECTS ook de studiebureaus Atlas Engineering en Raco, en met DCA als hoofdaannemer, was om opnieuw een plek van verbinding en ontmoeting te creëren. Niet tussen oevers maar tussen de mensen en de prachtige omliggende natuur. Een natuur die dan ook nog eens beschermd wordt dankzij de waterstofcentrale op het dak.

KLAVERTJEVIER

Het architectenteam wilde in de eerste plaats een genereus ontwerp tekenen dat een evenwicht creëert tussen publiek en privaat domein, met een maximaal respect voor de oorspronkelijke publieke ruimte en in harmonie met de privacy van de appartementen. Door niet te kiezen voor het klassiek afbouwen van de perceelsgrens, maar voor een de atypische inplanting in de vorm van een klavertjevier werd die ambitie gehaald.

 

UNIEK UITZICHT OP DE RUPEL

De vier bouwvolumes tellen maximaal zes verdiepingen en geven elkaar de nodige ruimte. Ze staan zo tegenover elkaar ingeplant dat elke wooneenheid van het project een maximum aan licht en uitzicht krijgt. Daarnaast heeft elk appartement een eigen leefterras. Deze markante configuratie komt helemaal tot zijn recht als eindpunt van de kaaibebouwing. En dankzij de speciale vorm heb je ook vanuit elk appartement een uniek zicht op de Rupel, een niet te onderschatten troef.

 

UITDAGINGEN

De atypische inplanting had ook consequenties voor de onderliggende parking. Een uitdaging voor de ontwerper was om de bovenbouw maximaal afgestemd krijgen op een logisch parkinggrid. Bovendien bevonden er zich in de ondergrond nog restanten van de voormalige scheepswerf, zoals delen van een oude betonnen kaaimuur, wat implicaties gaf bij het creëren van een waterdichte beschoeiingswand rondom de bouwput.

 

GEVELS MET SCHAKERENDE KLEUR

De toegepaste gevelmaterialen voor Brig zijn niet alledaags. Er werd gekozen voor doorlopende prefab betonboorden, met daartussen een geprofileerde aluminiumbekleding, die gelakt is met een schakerende kleur. Afhankelijk van de kijkrichting en lichtinval verandert hierdoor de waarneming van de kleur, het effect zal meer goud of groen zijn.

 

ELEKTRICITEIT VIA WATERSTOF

Op het vlak van duurzame energie, maakt het project gebruik van de techniek van het bedrijf Elugie, dat ecologische oplossingen biedt voor elektriciteitsvoorziening via waterstof. De centrale, die op het dak van het project Brig is geplaatst, zet waterstof uit gas of groengas via een reactie met zuurstof om in elektriciteit. Het resultaat is 50 tot 98% CO2-reductie zonder uitstoot van fijne stofdeeltjes, ozon-precursoren of zware metalen. Bovendien kunnen alle overschotten van zonne- en windenergie omgezet worden in waterstofgas en via het bestaande gasnet opgeslagen en getransporteerd over langere perioden heen. Zo kan duurzame energie altijd beschikbaar gemaakt worden op het moment dat de verbruiker die nodig heeft.

Bron: BINST ARCHITECTS

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners