Xaveer De Geyter mag nieuw provinciehuis Antwerpen bouwen

Op 6 december presenteerde de provincie Antwerpen het ontwerp voor een gloednieuw provinciehuis. De jury heeft uit de 5 ontwerpbureaus die in aanmerking kwamen om het nieuwe Antwerpse provinciehuis te ontwerpen, het ontwerp van Xaveer de Geyter Architectenbureau (XDGA) weerhouden. Studiebureau Boydens maakt ook deel uit van het ontwerpteam.
Op 6 december presenteerde de provincie Antwerpen het ontwerp voor een gloednieuw provinciehuis. De jury heeft uit de 5 ontwerpbureaus die in aanmerking kwamen om het nieuwe Antwerpse provinciehuis te ontwerpen, het ontwerp van Xaveer de Geyter Architectenbureau (XDGA) weerhouden. Studiebureau Boydens maakt ook deel uit van het bouwteam.
De provincie lanceerde via de Vlaams Bouwmeester een Open Oproep voor de ontwerpopdracht voor de bouw van het nieuwe provinciehuis. Uit de 80 inzendingen stelde de Vlaams Bouwmeester een shortlist van 10 geschikte kandidaten aan de provincie voor. Aan de hand van selectiecriteria en portfolio's maakte het provinciebestuur in samenspraak met de Vlaamse Bouwmeester hieruit een selectie van 5 ontwerpers die zich laureaat mogen noemen:

- Xaveer De Geyter Architectenbureau uit Brussel
- Awg architecten uit Antwerpen
- Solid Objectives - Idenburg Liu uit Brooklyn, New York, VS
- T.O.P.office / 1:1 Architecture / Arup uit Berchem
- Miralles Tagliabue EMBT uit Barcelona, Spanje


“And the winner is…”
De jury heeft één ontwerp als eerste gerangschikt: dat van Xaveer De Geyter Architectenbureau (XDGA). Op 1 november heeft de bestendige deputatie kennis genomen van het juryrapport en beslist om de ontwerpopdracht toe te wijzen aan XDGA.

Alle laureaten werden van deze beslissing op de hoogte gesteld. Er dienen nog enkele wettelijke wachttijden gerespecteerd en afgerond te worden, alvorens het architectenbureau in januari 2012 zijn opdracht kan starten.

Eerste Gedeputeerde Marc Wellens: “Eind 2016 zal het nieuwe gebouw af zijn. De provincie Antwerpen werd opgericht in 1816. Hierdoor start haar derde eeuw met een nieuw gebouw.”


Aandacht voor de Buurt

Voor de buurt rond het provinciehuis is deze ontwerpopdracht enerzijds goed nieuws. Binnen enkele jaren verrijst hier een gloednieuw, markant bouwwerk in een publiek park dat zeker voor een meerwaarde zal zorgen.
Anderzijds wil het provinciebestuur ook niet blind zijn voor de overlast die werken van deze omvang met zich me kunnen brengen. De stad Antwerpen zal eerlang de procedure voor een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan opstarten waarin communicatie met de buurtbewoners voorzien is. Naast die wettelijke procedure zal het provinciebestuur ook tijdig extra communicatie voorzien: via gratis publicaties zoals De Nieuwe Antwerpenaar, De Streekkrant en De Zondag, maar ook via het wijkoverleg, en infosessies voor de geïnteresseerden.


Bron: Bouwenwonen.net

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners