Minerve

De leegstaande en verwaarloosde bedrijfssite van Agfa-Gevaert in Edegem worden herontwikkeld tot een residentiële wijk die de naam Minerve zal dragen. Het masterplan van Architecten Achtergael creëert een framework van aantrekkelijke publieke ruimtes waarrond wonen en andere functies zich organiseren. Het waardevol industrieel erfgoed krijgt een centrale plek in het plan. Die keuze maakt, samen met de primeur als eerste woonwijk in België een warmtenet te krijgen, doordacht waterbeheer en de recuperatie van puin in het stedelijk meubilair en de plantenborders, Minerve tot een circulaire wijk die naam waardig.