Masterplan Achtergael transformeert verwaarloosde site Agfa-Gevaert tot residentiële wijk

De leegstaande en verwaarloosde bedrijfssite van Agfa-Gevaert in Edegem worden momenteel herontwikkeld tot een residentiële wijk die de naam Minerve zal dragen. Architecten Achtergael tekende het masterplan. De architectuur wordt uitgewerkt door DENC!-STUDIO, POLO Architects, Areal Architecten, ectv en Architecten Achtergael, waarbij die laatste optreedt als kwaliteitsbewaker. Het waardevol industrieel erfgoed krijgt een centrale plek in het plan. Die keuze maakt, samen met de primeur als eerste woonwijk in België een warmtenet te krijgen, doordacht waterbeheer en de recuperatie van puin in het stedelijk meubilair en de plantenborders, Minerve tot een circulaire wijk die naam waardig.

Minerve, een ontwikkeling van Revive, wordt een van de duurzaamste wijken van Antwerpen en zal bestaan uit 350 woonunits en tal van buurtondersteunende functies zoals onder andere horeca, een kinderkribbe en buurtwinkels. De woonontwikkeling voorziet in diverse woontypologieën: grondgebonden woningen, meergezinswoningen met binnentuin, urban villa’s in het groen, sociale units, patiowoningen en een cohousingproject. De volumetrie zal gevarieerd zijn. Die vormgeving, maar ook de materialisatie van de gebouwen, is geïnspireerd op de historische context: baksteenarchitectuur met diverse patronen en verbanden.


Geen echte straten

OMGEVING was verantwoordelijk voor de technische uitwerking van het landschapsontwerp. Het ontwerp wil zich maximaal inpassen in de aanwezige groenstructuur van Mortsel en Edegem. Gezien de nabijheid van het gemeentelijk park Fort V was het belangrijk om een complementaire vorm van open ruimte te voorzien: groen op schaal van de wijk. Er wordt maximaal ingezet op publieke ruimtes op maat van de omliggende bebouwing en aanvullend op reeds bestaande groenzones. Een parklint met verschillende sferen trekt zich tussen de Fort V-straat en de Minervastraat over het projectgebied uit. De groenzones – met streekeigen vegetatie – op de site brengen (buurt)bewoners samen, creëren speelplekken voor kinderen en bieden ruimte voor biodiversiteit – er komt onder meer een vleermuizencorridor gevormd door bomen en heesters met ook een lichtluwe zone – en het bergen en infiltreren van hemelwater. Er komen nergens echte straten maar eerder een aaneenschakeling van groen en woonerven waarrond gewoond wordt. Binnen de openbare ruimte worden waardevolle industriële restanten zoals een oude loods en verbindingsbrug geïntegreerd die herinneren aan de geschiedenis van de plek.

Er wordt geopteerd om de site maximaal autoluw te houden en gemotoriseerd verkeer te beperken door middel van circulatielussen. De ruimtelijke structuur wordt zo ingericht dat autoverkeer wordt ontmoedigd. Doorgaand autoverkeer op de site wordt vermeden waardoor de site een aangenaam verblijfskarakter krijgt en duurzamere modi worden gestimuleerd. Het masterplan stelt een maximale doorwaadbaarheid voor zachte mobiliteit voorop.

De rest van dit artikel kan u lezen op onze zusterwebsite circubuild.be via deze link.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners