51N4E, Jaspers-Eyers Architects en l’AUC leveren nieuw circulair kantoorgebouw op voor Vlaamse overheid

© Het Facilitair Bedrijf
© Het Facilitair Bedrijf
© Het Facilitair Bedrijf
© Het Facilitair Bedrijf
© Het Facilitair Bedrijf
© Het Facilitair Bedrijf
© Het Facilitair Bedrijf
© Het Facilitair Bedrijf
© Het Facilitair Bedrijf
© Het Facilitair Bedrijf

Vlaams minister-president en minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management Jan Jambon heeft het Marie-Elisabeth Belpairegebouw ingehuldigd. Het gebouw vormt een indrukwekkend voorbeeld van circulariteit en duurzaamheid, met hergebruik van materialen, nieuwe cradle-to-cradle gecertificeerde materialen, en het delen van de opgewekte energie met de andere gebruikers van het gebouw. Het architectenteam dat instond voor het ontwerp is een samenwerking tussen de bureaus 51N4E, Jaspers-Eyers Architects en l’AUC. Ontwerpstudio Plant en Houtgoed realiseerde de vernieuwende beplantingen in de kantoorruimtes, de daktuin en de stadsserre.

De opening van het Belpairegebouw vormt het sluitstuk binnen de vastgoedstrategie van de Vlaamse overheid om de administratie in de Noordwijk te concentreren in het Belpaire-, Conscience- en Teirlinckgebouw. De 4.800 medewerkers die nu nog gehuisvest zijn op andere plekken - het Arenberggebouw (in het stadscentrum), het Ferraris- en Ellipsgebouw (in de Noordwijk) en nog enkele kleinere locaties in Brussel - zullen dit jaar nog naar het Belpairegebouw verhuizen.

De concentratie in een beperkt aantal gebouwen leidt niet alleen tot minder kosten en belastingen, maar het bevordert ook de samenwerking tussen entiteiten. Het Belpairegebouw biedt de mogelijkheid om efficiënt specifieke infrastructuur en faciliteiten te voorzien voor alle medewerkers.

 

Unieke structuur en mix van functies

De twee torens van het vroegere WTC-complex zijn omgebouwd en met elkaar verbonden door een nieuw volume van 14 verdiepingen met dubbele hoogte. Het multifunctioneel gebouw biedt onderdak aan diensten van de Vlaamse overheid, maar ook woongelegenheden en een hotel. De drie functies worden op een innovatieve manier gecombineerd, met een afwisseling van kantoor- en woonverdiepingen, en blijven zo afzonderlijk toegankelijk.

 

Bijna energie-neutraal

Het Belpairegebouw scoort hoog op het vlak van duurzaamheid. Volgens de duurzaamheidsmeter ‘GRO’ wordt het resultaat ‘uitstekend’ behaald en het E-peil (E15) is het laagste van alle gebouwen. De reden hiervoor zijn onder meer een koude-warmteopslagsysteem waarbij warmte en koude uit de bodem onttrokken wordt en een verregaande toepassing van zonnepanelen op het dak en de zijgevels. De zelf opgewekte energie wordt overigens gedeeld met de andere gebruikers van het gebouw. Zij kunnen er van gebruik maken op momenten wanneer de Vlaamse overheid een overschot heeft en omgekeerd.

 

Strenge eisen voor circulariteit

Circulariteit stond van in het begin voorop bij dit project. De grondstoffen van het bestaande gebouw werden daarom maximaal benut. De ondergrondse verdiepingen en de circulatiekernen bleven behouden en wat wel werd afgebroken kreeg een nieuw leven. Het nieuwe gebouw bestaat voor 68% uit ter plaatse hergebruikte of gerecycleerde materialen.

Het circulaire denken uit zich ook in de toekomstgerichte opvatting van het gebouw. De neutrale opbouw zorgt ervoor dat binnen éénzelfde basisopbouw zowel kantoren, woningen als hotelkamers ingericht kunnen worden. Het gebouw is dus niet enkel gericht op de noden van vandaag maar kan ook aangepast worden aan de noden van morgen.

 

Nieuw monument

Vlaams minister-president Jan Jambon toont zich uiterst tevreden met het nieuwste ‘monument’ van de Vlaamse overheid: “Al geruime tijd streven we met het huisvestingsplan 2025 naar een efficiënt, duurzaam en kwalitatief hoogwaardige werkomgeving voor al onze ambtenaren in Brussel. Stap voor stap leggen we de lat hoger voor onszelf en dagen we de markt uit om steeds opnieuw het meest innovatieve gebouw mogelijk te realiseren. Het Belpairegebouw behaalt hierdoor het laagste E-peil van al onze gebouwen.”

Bron: Het Facilitair Bedrijf
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners