Abscis Architecten, Architenko en Studio Ensemble gaan voor houtbouw bij sociaal huisvestingsproject in Brusselse Marollen

In de Menslievendheidstraat in Brussel is een nieuw sociaal huisvestingsproject in opbouw, naar een ontwerp van Abscis ArchitectenArchitenko en Studio Ensemble. Het gebouw omvat vijftien sociale woningen en zal een katalysator zijn die de rest van de buurt opvrolijkt en de sociale interactie bevordert. Er is bewust gekozen om maximaal in te zetten op houtskeletbouw.

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij stelde een uitdagende visie voor dit project voorop. Enerzijds was er de vraag naar de realisatie van betaalbare en kwalitatieve appartementen in het hartje van Brussel, anderzijds werd een prefab houtconstructie als bouwprincipe om de impact op het milieu te beperken als uitgangspunt gekozen.

Het project is gelegen in het centrum van de grootstad en kan een hoge densiteit aan kwalitatieve stedelijke woningen genereren. Het gebouw zal tevens een katalysator zijn die de rest van de buurt opvrolijkt door middel van een aantrekkelijke en actieve plint, en een lichte en luchtige vormgeving. Zo zullen het middelpunt van de Menslievendheidsstraat en het naburige wooncomplex ‘HOOG’ terug een aangename sociale functie krijgen.


Sociale interactie

Vanwege de minimale terreinoppervlakte wordt er zoveel mogelijk ingespeeld op potentiële sociale interactie, wat resulteert in circulatieruimten die uitnodigen tot ontmoeten. Door de toegang te voorzien via de Menslievendheidstraat en via het naburige wooncomplex HOOG, wordt er een doorsteek gerealiseerd die de straat met de esplanade verbindt en zo de sociale interactie versterkt. Er wordt tevens gekozen voor een architecturale buitentrap, waarbij op iedere verdieping een ontmoetingsruimte en een uitkijkpunt wordt gecreëerd.

Bij de indeling van de appartementen zetten de ontwerpers in op een efficiënte circulatie, het creëren van woonruimten met veel natuurlijke lichtinval dankzij grote raampartijen en een private buitenruimte in de vorm van een terras of tuin.


Prefab houtskeletbouw

Het gebouw zelf is opgevat als een massieve sokkel met een lichte constructie erbovenop: de zes bovenste verdiepingen worden in geprefabriceerde houtskeletbouw met gedeeltelijke CLT-wanden uitgevoerd. Er werd bewust gekozen voor een maximale houtskeletbouw t.a.v. CLT-wanden, aangezien hiervoor de minste bomen gerooid moeten worden. De volledige wand met schrijnwerk kan in zijn geheel luchtdicht geprefabriceerd worden in een atelier. Bovendien zijn ook de thermische en akoestische eigenschappen beter. De opbouw van de prefab houtconstructie is sterk geoptimaliseerd naar de levenscyclus van alle gebruikte materialen toe, alsook naar hun demonteerbaar en herbruikbaar karakter. Circa 75% van de gebouwde constructie is in houtbouw.

Bron: Abscis Architecten
Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners