Antwerpse gemeenteraad keurt Transformatieleidraad en Ruimteplan goed

De Transformatieleidraad beschrijft hoe de stad Antwerpen de toekomstige extra ruimtebehoefte wil opvangen.

Het Strategisch Ruimteplan Antwerpen (SRA) beschrijft de stedelijke visie op de Antwerpse stadsontwikkeling voor de komende jaren, tot 2040. Die visie krijgt vorm in de toekomstige ruimtelijke plannen van de stad. Naast het SRA is er ook de Transformatieleidraad: die beschrijft hoe de stad Antwerpen de toekomstige extra ruimtebehoefte wil opvangen. De gemeenteraad keurde het definitief ontwerp van beide nu goed. De leidraad is meteen van kracht; het SRA zal eind juli in werking treden.

Het stedelijk weefsel van Antwerpen verandert voortdurend. Omdat de beschikbare ruimte beperkt is, kunnen nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen echter niet zomaar gebeuren. Ze moeten passen binnen het Strategisch Ruimteplan Antwerpen, de langetermijnvisie van de stad op ruimtegebruik.

Antwerpen wil de meest leefbare stad van Vlaanderen zijn. Daarom zet het SRA in op 3 thema’s: levendige woonstad, veerkrachtig landschap en slimme netwerkstad.

 

Stad van de toekomst

Met het SRA en de Transformatieleidraad vervolledigt de stad nu haar instrumentarium om vorm te geven aan het Antwerpen van morgen. Samen met de eerder goedgekeurde nieuwe Bouwcode en de nieuwe verordening Stedenbouwkundige Lasten geven ze richting aan de aangename en veerkrachtige stad van de toekomst.  

Volgens schepen voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling Annick De Ridder realiseerde het Antwerpse gemeentebestuur een heus huzarenstukje op het vlak van ruimtelijke ordening: “Met een nieuwe bouwcode, een nieuw ruimteplan, een nieuwe verordening rond stedenbouwkundige lasten én een transformatieleidraad hebben we als stad onze beleidsinstrumenten volledig vernieuwd. Zo zijn we helemaal klaar om de stad van morgen vorm te kunnen geven.

 

Twee afzonderlijke tools

Het SRA vormt de nieuwe beleidsvisie, die verder concreet zal worden uitgewerkt in de ruimtelijke plannen voor de stad, zoals masterplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

De Transformatieleidraad biedt dan weer het kader voor het gesprek met de bouwheer over de mogelijkheden die de omgeving biedt bij concrete projecten. De leidraad dient eveneens om toekomstige aanvragen voor een omgevingsvergunning af te toetsen.

Schepen De Ridder: “De Transformatieleidraad zorgt ervoor dat we de verwachte bevolkingsgroei van de volgende jaren slim kunnen opvangen door te ‘verdichten’ of met andere woorden, kwalitatief de hoogte in te gaan daar waar dat kan, zodat tegelijkertijd zo veel mogelijk openbaar toegankelijk groen gecreëerd wordt. De Transformatieleidraad geeft aan onder welke voorwaarden ergens bijkomend volume kan gebouwd worden. Dat gaat steeds gepaard met bijkomend kwaliteitsvol groen op het ‘maaiveld’. Extra bouwrechten leiden tot een bijdrage aan het stadsgroenfonds, dat samen met overheidsmiddelen ingezet wordt voor ontharding, aankoop van groenzones en bijkomende vergroening.

Bron: Stad Antwerpen
Deel dit artikel:
Onze partners