Een nieuw gezicht voor het Paridaens in Leuven (LAVA Architecten)

Het Paridaens in Leuven heeft sinds kort een volledig nieuwe vleugel, waarmee de campus een prominent gezicht krijgt in de stad. Het nieuwe volume vormt het sluitstuk van het masterplan dat LAVA Architecten ruim een decennium geleden uittekende voor de school. Het masterplan brengt terug structuur in de campus, waarbij de compacte nieuwbouw voor 'verluchting en verlichting' zorgt en de verschillende bouwperiodes tracht te verzoenen. Binnenin is ingezet op het creëren van voldoende ruimte en moduleerbare klaslokalen die flexibel kunnen worden ingezet. Zo wordt ook de circulatieruimte benut tijdens de lesuren. 

De campus van het Paridaens krijgt met de schoolvleugel een prominent gezicht in de stad, een visueel ankerpunt en oriëntatiepunt, benadrukt door de vijfde bouwlaag op de kop van het gebouw. De Dijle wordt zichtbaar gemaakt en krijgt een groen ingerichte oever met een flankerend wandel- en fietspad op het eigen schoolterrein. Hiermee kan de naastliggende stedelijke woonontwikkeling Janseniushof met het stadscentrum geconnecteerd worden en zet men de volgende stap om het Brede Schoolconcept verder uit te bouwen. De positie van de dubbelhoge polyvalente zaal, op kelderniveau, langsheen het Dijlepad, vormt hierin een strategische keuze. Het bouwveld werd bewust zo klein mogelijk gehouden om een duurzaam ruimtegebruik en een compact ontwerp te verzekeren. De speelplaats voor de oudere scholieren op het dakniveau geeft een boeiende aanvulling op de gegeerde buitenruimte. Er werd gezocht naar synergiën tussen de verschillende programma’s, met zowel vaste gebruikers als externe organisaties.


sluitstuk Masterplan

Ruim een decennium geleden stelde LAVA Architecten een masterplan op en beschouwt van daaruit zijn ontwerpen van alle bouwopdrachten. De nieuwe schoolvleugel vormt het sluitstuk. Het maakt dat alle verdiepingen rondom rond toegankelijk worden en de horizontale schoolwerking per verdiep werkelijkheid wordt. De kleuterschool zal op het gelijkvloers plaatsnemen. De lagere school op de eerste verdieping terwijl de tweede, derde en vierde verdieping bestemd zijn voor het secundair.

De campus heeft gebouwvleugels uit verschillende bouwperiodes, gespreid over meer dan twee eeuwen. Door de steeds dichtere bebouwing is de ruimtelijke beleving en heldere organisatie met de tijd verloren gegaan. Het masterplan brengt hier terug structuur in waarbij de compacte nieuwbouw voor een “verluchting en verlichting” van de campus zorgt en de verschillende bouwperiodes tracht te verzoenen. Het patroon van de originele structuur van het Hollands College van waaruit de campus ontstaan is, wordt terug bevattelijk en leesbaar gemaakt. Het masterplan beschouwt voor deze herstructurering het grote nieuwbouwproject als de connector om het horizontale parcours voor heel de campus te sluiten. Het vroegere lagere schoolgebouw in de punt van de campus werd eerst afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe vleugel van circa 4.550 m2.


Flexibel ruimtelijk concept 

LAVA Architecten zoekt in zijn ontwerpen voortdurend naar ruimtelijke thema’s die leiden tot meer mogelijkheden voor onderwijs en leersituaties. Het is deze fascinerende zoektocht naar ruimtelijke middelen die het leer- en leefklimaat weten te verbeteren en te verrijken met wijzigende onderwijsmethodieken zoals teamteaching. Als architect moeten we ons niet mengen in de
discussie over het onderwijs zelf, maar moeten we zorgen voor ruimtelijke condities die het leren in algemene zin ten goede komt. De innovatieve kracht ligt dan ook in de plancompositie en het ruimtelijk concept: het komt erop aan de ruimte zodanig vorm te geven dat een variatie aan plekken ontstaat waar individueel, in beperkte groep of klassikaal gewerkt kan worden.

Boodschap was voldoende ruimte te voorzien in ‘moduleerbare’ klaslokalen waar flexibel mee kan worden omgegaan; van 2 klassen 1 klas maken was in dat geval onontbeerlijk. De circulatieruimte wordt ook geïmplementeerd tijdens de lesuren. Ruime gangen als foyer zijn de ideale uitbreiding van een klaslokaal waar (groepjes) kinderen ook rustig aan het werk kunnen of de ruimte van de gang benutten bij bepaalde activiteiten. De venstertabletten worden doorgetrokken tot de diepte van de kolommen waardoor ze meteen dienstig zijn als werktablet. Met de ingewerkte elektrische voedingen worden het volwaardige digitale werkposten. De lokalen worden voorzien van moderne technologieën zodat aan interactief lesgeven kan gedaan worden waar leerlingen de mogelijkheid krijgen om hun leerprocessen zelfstandig aan te pakken. 

Bron: LAVA Architecten
Deel dit artikel:
Onze partners