Cultuurcentrum en nieuwe academie als creatief baken in het groen (LAVA Architecten)

Met de eerste inschrijvingen van nieuwe leerlingen kijkt de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord in Boom al uit naar volgend schooljaar. Al verheugt de academie zich ook op de verdere toekomst. De plannen voor een nieuw gebouw krijgen immers stilaan vorm. Het Lokaal bestuur Boom en AGB Boom Plus vonden in de Pachterslei de ideale plaats om een gebouw te realiseren dat voldoet aan de noden van een moderne academie in volle ontwikkeling. LAVA Architecten won de ontwerpwedstrijd en zal in samenwerking met AB Associates (stabiliteit), IRS studiebureau (technieken) en Daidalos-Peutz (akoestiek) instaan voor de nieuwe muziekacademie, met ook een cultuurcafé en polyvalente zaal met plaats voor 700 personen.

"Te midden van een groot te ontwikkelen gebied, opgespannen tussen de Rupel en het centrum, vereisen enkele eerder blitse gebouwen vlak naast oude arbeiderswoningen in beluiken van de vroegere baksteennijverheid. Centraal op de site komt een nieuw cultuurcentrum en muziekacademie op de voormalige kleiputten. We trachten de opdracht vooral landschappelijk te benaderen met een park als bindende factor in dit nieuwe geheel."
- Thomas Delauré, LAVA architecten -

 

De site aan de Pachterslei zit opgespannen tussen een beluik, oude loodsen van voormalige baksteenindustrie, nieuwe ontwikkelingen, een schoolomgeving en een nog te ontwikkelen park. Ze biedt de nodige volumes om een nieuwe muziekacademie te bouwen en er daarenboven een polyvalente zaal aan te verbinden, zodat de academie en het cultuurcentrum elkaar kunnen versterken. In de nieuwe gebouwen zal plaats zijn voor een auditiezaal en de nodige klaslokalen, die de academie voornamelijk zal gebruiken om oefensessies en voorstellingen te geven.

 

Verrijking voor Boom

Een grotere polyvalente zaal (450 personen zittend / 700 personen staand) zal dienen als feestzaal ter vervanging van het Feestpaleis van Cultuurcentrum De Steiger dat een hele tijd geleden de deuren sloot. Deze grote zaal biedt daarenboven de mogelijkheid om grotere concerten te organiseren in Boom, die in de kleine schouwburg tot hiertoe niet mogelijk waren. Ook voor de Boomse verenigingen en scholen zal deze nieuwe site een verrijking vormen. Het wordt een open huis dat geïnteresseerden naar binnen wil zuigen om hen deel laten uitmaken van doorlopende tentoonstellingen, voorstellingen en tal van andere activiteiten.

 

Overdekte cultuurstraat

Het ontwerp van LAVA architecten voorziet een helder en schijnbaar eenvoudig antwoord op de wedstrijdvraag: een overdekte cultuurstraat die de gevraagde functies aan mekaar rijgt en de parkaanleg structureert. Overmaatse tussenruimtes creëren polyvalentie en co-gebruik op het gevraagde programma.

 

Overmaatse tussenruimtes

Door een intelligente schakeling van het programma ontstaan vier compacte en herkenbare volumes (academie, administratie, cultuurzaal en cultuurcafé) met een verbindende foyer of cultuurstraat, uitgewerkt met een opmerkelijk dak in CLT en een zigzagstructuur. Het naastgelegen park wordt binnengetrokken tussen de volumes en nodigt iedereen uit deel te nemen aan het programma, als een open en naar buiten gericht cultuurhuis. Door overmaat te brengen in de (tussen)ruimtes - zowel binnen als buiten, creëert LAVA Architecten plaats voor een polyvalente ontspanning- en leeromgeving.

 

Baken in het groen

Naast functionele duurzaamheid door een flexibel plan, is het vanzelfsprekend in te zetten op duurzame materialen. Een robuuste vrij invulbare draagstructuur is op lange termijn aanpasbaar bij wijzigende behoeften van de verschillende gebruikers. Het groene karakter, de veilige doorsteken voor zachte weggebruikers naar aangrenzende scholen en het nabijgelegen dorpscentrum, maken van de site de ideale plaats voor een cultuurhuis met academie.

Het project is niet alleen op schaal van en in relatie met haar omgeving maar werkt ook als baken in het groene park en als referentiepunt in de gemeente. Het cultuurhuis nestelt zich in het terrein en maakt het bouwblok af. Ze verzorgt de schaalovergang tussen de nieuwe ontwikkelingen en het stadspark in het noorden van de site en de arbeiderswoningen in het zuiden.

 

Nieuwe centrumtoegang

Programmatorisch gaat het in relatie door het gedeeld publiek programma (cultuurcafé en foyer) aan de parkzijde te oriënteren, de academie naar de bestaande scholencluster en de cultuurzaal met expressieve gevel als baken naar de invalsweg tot Boom centrum. Het aanwezige groen, zoals de typerende bomenrijen, wordt gestructureerd en gevaloriseerd door samen met de nieuwe omgevingsaanleg om te vormen tot stadspark als deel van de nieuwe centrumtoegang tot Boom.

Bron: LAVA Architecten
Deel dit artikel:
Onze partners