Pfleiderer scoort hoog op gebied van ESG-risicoclassificatie: de firma is een duurzame speler

In de jaarlijkse lijst van op ESG best beoordeelde bedrijven op basis van deze toonaangevende ESG-risicoclassificatie staat Pfleiderer, partner voor hoogwaardige houtmaterialen geschikt voor interieur, outdoor en bouw, nu vermeld als een van de best beoordeelde industriële bedrijven.

ESG-beoordeling

De ESG-risicobeoordelingen van Sustainalytics bestrijken meer dan 15.000 ondernemingen in 42 bedrijfstakken. Op basis van een best-in-class methodologie werden uit alle geanalyseerde deelnemers de best beoordeelde ondernemingen wereldwijd met de beste prestaties op gebied van ESG geïdentificeerd, evenals de op ESG best presterende ondernemingen per bedrijfstak en regio.

In de sector bouwproducten is Pfleiderer dus een van de zeven Europese bedrijven die een uitstekende beoordeling krijgen. Sustainalytics feliciteert ze hiermee omdat dit resultaat de inzet van de onderneming op  het gebied van ESG aantoont en Pfleiderer nu dus door Sustainalytics als een van de op ESG best presterende industriële bedrijven wordt geclassificeerd.

"We kunnen niet genoeg benadrukken hoe trots deze prijs ook ons maakt en tegelijkertijd een stimulans en een verplichting is om consequent door te gaan op de ingeslagen weg", legt Dr. Frank Herrmann, CEO van de Pfleiderer Groep, uit. "De doelstellingen met betrekking tot klimaatneutraliteit, consequente uitbreiding van cascade en circulaire economie, toenemende onafhankelijkheid van fossiele grondstoffen alsmede het naleven van hoge ethische en sociale normen en inzet voor verantwoord ondernemen begeleiden onze bedrijfsactiviteiten."

strategie

Deze mijlpaal werd bereikt door een gerichte, uitgebreide en gecoördineerde strategie om de CO2-uitstoot te verminderen, die Pfleiderer al lang toepast - en die verder zal worden uitgebreid, zoals Dr. Herrmann onderstreept: "De ambitieuze doelstellingen van Pfleiderer zijn vastgelegd in ons ESG-kader. Op het gebied van materialen verplichten wij ons om het aandeel gerecycled hout te verhogen van 40% in 2020 tot 50% in 2025, om gebruikte dunningen en resthout uitsluitend te betrekken van leveranciers die verifieerbaar werken volgens de richtlijnen van FSC of PEFC en om, eveneens in 2025, ten minste 10% van ons productievolume van spaanplaat te produceren met behulp van bioharsen."

KLIMAAT & MENS

Dr. Herrmann verklaart ook: "Op het gebied van "klimaat" richten we ons op ambitieuze reductiedoelstellingen voor broeikasgassen op korte en middellange termijn om de omschakeling naar klimaatneutraliteit te bespoedigen. De Scope 1- en Scope 2-emissies van broeikasgassen uit onze eigen energieproductie en -inkoop moeten tegen 2025 met 21 procent zijn verminderd, wat ons duidelijk verbindt tot de 1,5-gradendoelstelling van het klimaatakkoord van Parijs. Verder streven we er in Scope 3 naar om de broeikasgasbalans van gefabriceerde producten in samenhang met ingekochte chemische producten tegen 2025 met 21 procent te verminderen."

Hermann sluit af met: "En last but not least, op het gebied van "Mensen" stellen wij hoge doelen wat betreft gezondheid en veiligheid op het werk, diversiteit en opleiding van werknemers. Onze klanten en stakeholders kunnen er zeker van zijn dat ze in ons een toekomstgerichte partner hebben. Dit geldt voor verifieerbare duurzaamheid, maar ook voor onze andere kwaliteiten: klantgerichtheid, hoge kwaliteit en innovatieve producten en diensten die normen zetten in de sector - en die ook bijdragen tot duurzaamheid."

Deel dit artikel:
Onze partners