Samen met Bouwteam Nautilus creëert OZ een multifunctioneel hart voor Middelkerke door te putten uit mixed use-expertise

Het Nederlandse OZ, voorheen bekend als OeverZaaijer Architectuur, is wellicht niet bij iedereen aan deze kant van de Moerdijk even bekend. Toch heeft het Amsterdamse ontwerpbureau al een indrukwekkend palmares bij elkaar ontworpen. Voor het project SILT in Middelkerke vervoegde OZ het Bouwteam Nautilus, naast DELVA, ZJA, Democo, Furnibo en Bureau Bouwtechniek. Hun expertise in het ontwerpen van multifunctionele complexen speelde een cruciale rol in de realisatie van dit ambitieuze project. Architectura sprak met OZ-architecten Wouter Zaaijer en John Bosch over hoe zij hun innovatieve ontwerpbenadering toepasten om een architecturaal icoon te creëren dat tegelijkertijd fungeert als een levendige ontmoetingsplek die de gemeenschap van Middelkerke ten goede komt.

Het project SILT belichaamt een ontwerpvisie waarbij architectuur veel verder gaat dan louter de constructie van een gebouw. De essentie van het project is het creëren van een ruimte die de gemeenschap verrijkt en activeert. "We wilden een gebouw maken dat niet alleen de gebouwfuncties gaf aan de gemeente maar ook meer openbare ruimte," legt Wouter Zaaijer uit. Dit idee werd vroeg in het ontwerpproces vastgesteld en bleef ongewijzigd door de verschillende projectfases heen. John Bosch beaamt: "Het concept van openbare ruimte direct integreren met de architecturale structuur was een kernaspect van het ontwerp."

Samenwerking als succesfactor

In het ontwerp en de uitvoering van SILT speelde samenwerking een cruciale rol. Binnen het bouwteam werd een teamgeest gecultiveerd die essentieel bleek voor het slagen van dit ambitieuze project. De samenwerking tussen de verschillende ontwerpers en uitvoerende partijen was gebaseerd op een gedeelde visie en gelijkwaardigheid. "Een snelwerkend team waarbij we heel snel tot een concept kwamen dat niet meer veranderde gedurende de verschillende fases," merkt Wouter Zaaijer op.

Ook John Bosch benadrukt het belang van deze samenwerking: "De balans tussen de ontwerpers was op basis van respect en gelijkwaardigheid heel sterk. Dit hielp ons om ons te concentreren op het creëren van de beste oplossing voor de plek, zonder dat ego's in de weg stonden." Deze effectieve en efficiënte teamdynamiek maakte het mogelijk om de verschillende ideeën en expertises samen te voegen tot een coherent ontwerp dat zowel innovatief als functioneel was.

Expertise in casino- en hotelontwerp

Voor SILT konden de architecten van OZ putten uit hun gespecialiseerde ervaring met casino's en hotels om samen met ZJA en DELVA een complexe en multifunctionele omgeving te creëren. Het ontwerpen van een casinogebouw komt immers met unieke uitdagingen, zoals het integreren van strenge veiligheidsmaatregelen op een manier die voor bezoekers onopvallend is. "Veiligheid is cruciaal in het ontwerp van casino's, maar het moet onzichtbaar zijn voor de gasten," legt John Bosch uit.

Daarnaast benadrukt Wouter Zaaijer de noodzaak om functionaliteit met esthetiek te verenigen in hun casino- en hotelontwerpen: "Onze projecten, zoals de grote casino's die we in Nederland hebben gedaan, hebben ons voorbereid op de uitdagingen hier in Middelkerke. Het vereist een nauwkeurige balans tussen gastervaring en operationele eisen."

Nieuw multifunctioneel hart voor Middelkerke

De architecten van SILT hebben zorgvuldig een omgeving gecreëerd waarin horeca, recreatie, en evenementen naast elkaar bestaan. "Het was meteen duidelijk dat SILT véél meer moest zijn dan een casino" legt John Bosch uit. Deze benadering resulteerde in een levendige locatie waar bezoekers kunnen dineren, sociale evenementen kunnen bijwonen, en van de kust kunnen genieten, ongeacht hun interesse in het casino zelf.

Dit concept van gemengd gebruik weerspiegelt een dieper begrip van stedelijke behoeften en hoe architectuur kan bijdragen aan het verlevendigen van een stedelijke plek. "Door verschillende functies te integreren binnen één project, hebben we een dynamische ruimte gecreëerd die dienst doet als een nieuwe sociale en culturele bestemming in Middelkerke," voegt Wouter Zaaijer toe. De veelzijdigheid van SILT versterkt de gemeenschappelijke ervaring en biedt een duurzame bijdrage aan het lokale stadsbeeld.

Culturele contrasten

Het project SILT – een ontwerp van de Nederlandse bureaus ZJA, DELVA en OZ – biedt een unieke gelegenheid om de uitgesproken verschillen tussen de Belgische en Nederlandse kustlijnen te verkennen. De Belgische kust, vaak beschouwd als meer commercieel en ontwikkeld, vormt een scherp contrast met de natuurlijkere en strikt gereguleerde Nederlandse kustlijn. "We vinden de Belgische kust interessant; ondanks de commerciële ontwikkeling heeft het zijn eigen unieke karakter," zegt Wouter Zaaijer.

"We vinden de Belgische kust interessant; ondanks de commerciële ontwikkeling heeft het zijn eigen unieke karakter."
- Wouter Zaaijer, architect bij OZ -

 

John Bosch voegt toe: "Het project in Middelkerke laat zien hoe je moderne architectuur kunt gebruiken om bestaande landschappen te versterken zonder deze te overschaduwen." Deze perceptie hielp bij het vormen van een ontwerp dat de lokale eigenschappen respecteert terwijl het nieuwe waarde toevoegt en een project te realiseren dat zich niet alleen aanpast aan de lokale context maar deze ook verrijkt.

Technische uitdagingen en milieuoverwegingen

De bijzondere ligging van SILT, nog voor de zeedijk en dus op het strand, stelde de ontwerpers voor aanzienlijke technische en milieu-uitdagingen. Een cruciaal aspect was de integratie van het gebouw met de bestaande waterkeringen. "Het ontwerpteam moest een manier vinden om de bouwdiepte en de impact op de bestaande waterkering te balanceren zonder de toegang tot natuurlijk daglicht te compromitteren," legt John Bosch uit. Dit vereiste een nauwgezette planning en innovatieve engineering om zowel veiligheid als esthetiek te garanderen.

Daarnaast was het behoud van de natuurlijke duinlandschappen een prioriteit. Wouter Zaaijer benadrukt het belang hiervan: "Het behoud van het natuurlijke landschap terwijl we nieuwe, toegankelijke routes voor bezoekers creëren was een delicate taak die zorgvuldige afweging vereiste." Het resultaat is een project dat zowel bescherming biedt tegen het zeewater én de natuurlijke schoonheid van de kust versterkt.

Impact en interactie

Nu het project voltooid is, reflecteren Zaaijer en Bosch met trots op het werk van het ontwerpteam. "De samenwerking en het uiteindelijke resultaat hebben ons echt laten zien hoe krachtig architectuur kan zijn in het vormen van gemeenschapsgevoel en stedelijke identiteit," vertelt Wouter Zaaijer. Het project, dat werd begroet met enthousiasme door zowel burgers als bouwprofessionals, heeft aangetoond hoe een zorgvuldig ontworpen ruimte het dagelijks leven van een gemeenschap kan verrijken.

"Het zien van mensen die het plein en de nieuwe faciliteiten gebruiken zoals het ontwerpteam het bedoeld had, is ongelooflijk bevredigend."
- John Bosch, architect bij OZ -

 

John Bosch voegt toe: "Het zien van mensen die het plein en de nieuwe faciliteiten gebruiken zoals het ontwerpteam het bedoeld had, is ongelooflijk bevredigend. Het bevestigt dat de ontwerpkeuzes de juiste waren." Deze momenten van interactie benadrukken de impact van SILT ver voorbij zijn fysieke aanwezigheid, door bij te dragen aan een levendige en inclusieve kustomgeving.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners