SILT Middelkerke: een radicaal landschap voor mens, natuur en economie

Er zijn maar weinig projecten, zowel in binnen- als buitenland, die zo sterk de essentie van een ontwerpbureau uitdragen als SILT in Middelkerke. "DELVA gelooft in de kracht van de natuur om de ruimtelijke vraagstukken van de 21e eeuw aan te pakken. Daarom keren we het ontwerpproces ondersteboven en kiezen we radicaal voor het landschap als basis", stelt de missie van DELVA Landscape Architecture Urbanism. In SILT zien we deze filosofie van landschapsarchitectuur tot leven komen, waarbij duurzaamheid, gemeenschapszin en landschapsbeheer naadloos samenvloeien tot een inspirerend geheel. Het project illustreert hoe natuur-geïntegreerd ontwerp niet alleen de fysieke ruimte transformeert, maar ook de sociale en ecologische dynamiek van een gemeenschap verrijkt.

In een tijdperk waarin klimaatverandering en stijgende zeeniveaus kustgemeenschappen wereldwijd bedreigen, staat het project SILT Middelkerke als een bastion van innovatie en veiligheid aan de Belgische kust. Centraal in dit ambitieuze project staat de kustversterking, een cruciaal thema dat de fysieke integriteit van de regio waarborgt en een nieuw tijdperk van landschapsarchitectuur inluidt. “De oorspronkelijke ontwerpvraag was: bouw een nieuw casino voor Middelkerke”, licht Steven Delva, landschapsarchitect en oprichter en bezieler van DELVA Landscape Architecture Urbanism, toe. “Maar meteen was duidelijk dat er meer urgente opgaves waren die ook een antwoord verdienden.

Een van die opgaves is de zeewering. En een eerste duik in het project maakt duidelijk dat SILT is ontworpen met een diep begrip van de natuurlijke dynamiek van de kust. De architecten en ingenieurs hebben nauw samengewerkt om een zeewering te ontwikkelen die bestand is tegen de krachten van een 1000-jarige storm. Deze indrukwekkende verdedigingsstructuur is ontworpen om extreme stormvloeden te weerstaan, met golven en waterstanden die meer dan 2 meter boven het huidige hoogwaterpeil uitstijgen.

Kustmanagement

Maar de keuze voor robuuste kustversterking in SILT gaat ook verder dan alleen bescherming. Het is een fundament waarop het gehele ontwerp van het project is gebaseerd. Door het integreren van de zeewering in het algehele landschapsontwerp, heeft het team een harmonieuze balans gevonden tussen functionaliteit en esthetiek. De zeewering vormt niet alleen een schild tegen het geweld van de zee, maar versterkt ook de visuele en recreatieve waarde van de kustlijn.

Het project SILT onderstreept het belang van een vooruitziende blik in kustmanagement en -ontwikkeling. Door duurzaamheid en veerkracht als leidende principes te hanteren, dient SILT als een model voor toekomstige projecten wereldwijd die de uitdagingen van klimaatverandering het hoofd bieden. Middelkerke's transformatie door SILT is een inspirerend voorbeeld van hoe innovatieve architectuur en ingenieurskunst kunnen samensmelten om zowel de natuur als de gemeenschap te beschermen.

Nieuw duinlandschap

Het SILT-project is behalve een bouwkundig hoogstandje ook een toonbeeld van hoe mens en natuur in harmonie kunnen samenleven. Een van de meest opvallende aspecten van SILT is de restauratie en recreatie van het duinlandschap, een essentieel onderdeel dat de natuurlijke schoonheid en ecologische functie van de kust versterkt. “We hebben voor de kust een nieuwe duinformatie gecreëerd, waar allerlei soorten activiteiten kunnen plaatsvinden”, verduidelijkt Steven Delva. “We zorgen dus voor de economie, de bescherming én de natuurontwikkeling hier aan de Belgische kust."

"SILT is een treffende uitdrukking van de visie van ons bureau, waarbij we aan de hand van integraal ontwerp diverse facetten met elkaar verzoenen om op een genereuze manier antwoorden te formuleren op actuele opgaves."
- Steven Delva, landschapsarchitect en oprichter DELVA Landscape Architecture Urbanism -

 

Door het gebruik van inheemse plantensoorten, zoals helmgras, en het creëren van duinkommen en zandgeulen, omvat het project een dynamisch landschap dat zowel esthetisch aantrekkelijk is als ecologisch functioneel. “Het is bijzonder en uniek dat alles hier samenkomt”, aldus Delva. “Het project is dan ook een treffende uitdrukking van de visie van ons bureau, waarbij we aan de hand van integraal ontwerp diverse facetten met elkaar verzoenen om op een genereuze manier antwoorden te formuleren op actuele opgaves.”

Testerep

Het project SILT getuigt daarbij ook van een diepgaand respect voor de lokale context en geschiedenis door het creëren van een nieuw duinlandschap dat niet alleen dient als bescherming tegen de zee, maar ook als een nieuwe recreatieve ruimte die het historische karakter van Middelkerke eer aandoet. "Middelkerke is ontstaan op de terp, het eiland Testerep”, zo neemt Steven Delva ons mee doorheen de geschiedenis van de kustgemeente. “Aan de andere zijde was er dan weer een geul die zorgde voor voorspoed voor de Middelkerkenaren.” De integratie van SILT met zijn omgeving is zo ontworpen dat het op dezelfde manier zowel de sociale cohesie als de economische vitaliteit van Middelkerke versterkt.

SILT Middelkerke gaat verder dan de traditionele benadering van bouwprojecten door nadrukkelijk in te zetten op duurzaamheid en leefbaarheid. Dit maakt het project een toevluchtsoord tegen de elementen en een voorbeeld van hoe moderne ontwikkeling hand in hand kan gaan met ecologische verantwoordelijkheid en sociale welvaart. Met deze aanpak streeft SILT ernaar om een voorbeeld te zijn voor toekomstige ontwikkelingen en zet het de toon voor een nieuwe generatie van ecologisch bewuste en maatschappelijk geëngageerde bouwprojecten.

Beleefbare landschapselementen

Het door DELVA gecreëerde landschap biedt tal van recreatieve mogelijkheden voor bewoners en bezoekers. Wandelpaden door de duinen, uitzichtpunten met adembenemende vergezichten, en toegankelijke strandzones verrijken de ervaring van iedereen die het gebied bezoekt. De zorgvuldige reconstructie van landschapselementen zoals helmgras, duinkommen en zandgeulen draagt bij aan een authentieke ‘kusterlebnis’, waarbij bezoekers kunnen wandelen door natuurlijk ogende paden, omgeven door inheemse flora en fauna. Dit nodigt uit tot interactie met de natuur en biedt educatieve kansen over de lokale ecologie en de noodzaak van natuurbehoud.

DELVA Landscape Architecture Urbanism bewijst zo dat stedelijke ontwikkeling en natuurbehoud hand in hand kunnen gaan. Het project SILT illustreert hoe innovatief landschapsontwerp kan bijdragen aan het herstel en de instandhouding van kostbare natuurlijke landschappen, terwijl het tegelijkertijd een aantrekkelijke en levendige omgeving biedt voor menselijke activiteit. SILT zet een standaard voor toekomstige projecten die streven naar een balans tussen bouwen en behouden, en versterkt het belang van duurzame interacties tussen mens en milieu.

Openbare ruimte en toegankelijkheid

Verder is de toegankelijkheid van deze elementen een kernaspect van het ontwerp. De beklimming naar de top van het nieuw gevormde duin biedt een adembenemend uitzicht over de zee en het landschap. Een belangrijke toeristische attractie die bezoekers van heinde en verre trekt. De zorgvuldige plaatsing en vormgeving van deze routes en uitzichtpunten zorgen ervoor dat het duinlandschap toegankelijk is voor alle bezoekers, ongeacht leeftijd of mobiliteit.

Het SILT-project in Middelkerke is een toonbeeld van hoe architectuur en landschapsontwerp kunnen samensmelten om zowel esthetisch aantrekkelijke als sociaal inclusieve openbare ruimtes te creëren. “Het was voor ons belangrijk dat mensen niet alleen naar hier zouden komen voor het casino, de evenementenzaal, of het hotel," aldus Steven Delva. “Van meet af aan hebben we ons tot doel gesteld om van SILT in de eerste plaats een plek te maken voor de gemeenschap, een publieke ruimte.”

Zichtlijnen en uitzichten

"Zo'n fantastisch mooie locatie: wat moet je daarmee?”, stelt Steven Delva zichzelf nog eens diezelfde vraag die hij destijds opwierp tijdens het eerste locatiebezoek. “Als je zo'n plek in je handen krijgt, dan wil je er ook echt iets goeds mee doen, er iets nog mooiers van maken dan wat het al was." Bij het versterken van de esthetische waarde van het project spelen zichtlijnen en uitzichten een cruciale rol. Deze strategische focus op visuele aspecten verhoogt de algehele beleving van het landschap en versterkt de interactie tussen de architectuur en haar omgeving.

Zo maakt het project gebruik van het natuurlijke reliëf van de kustlijn om adembenemende uitzichten over de Noordzee en het omliggende landschap te bieden. Door het ontwerp van het gebouw, inclusief de positionering van de hoteltoren en uitkijkplatforms, kunnen bezoekers genieten van ononderbroken panoramische uitzichten die zich uitstrekken van Oostende tot aan Westende.

Integratie met de omgeving

Maar bovenal is SILT ontworpen om harmonieus op te gaan in het bestaande landschap. Het project herdefinieert de skyline niet door te domineren, maar door een subtiele aanwezigheid die de natuurlijke en gebouwde omgeving met elkaar verbindt. “Skyscrapers bepalen de skyline van een moderne stad. Voor SILT hebben we gezocht naar een ‘landscraper’: een nieuw en uniek liggend duinlandschap met programma erin,” verduidelijkt Steven Delva. “En het zo typische landschap zetten we in als middel om alle gestelde opgaven op een ogenschijnlijk vanzelfsprekende wijze te integreren.

Deze benadering zien we weerspiegeld in de zorgvuldige plaatsing van het gebouw, de keuze van de hoogtes en de manier waarop natuurlijke licht- en schaduwspelen worden geïntegreerd in het ontwerp. Door deze diepgaande integratie met zijn omgeving stelt SILT Middelkerke een nieuw model voor stedelijke ontwikkeling voor, waarin architectuur niet alleen de fysieke maar ook de sociale en ecologische landschappen transformeert. Het project is zo een levend bewijs van hoe bouwprojecten de potentie hebben om gemeenschappen te verrijken en tegelijkertijd zorg te dragen voor het milieu.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners