Toekomstbestendige nieuwbouw als moderator tussen scoutsvereniging en voetbalclub (Karuur Architecten)

© Karuur Architecten
© Karuur Architecten
© Karuur Architecten
© Karuur Architecten
© Karuur Architecten

In het Bouckenborghpark in Merksem plant AG Vespa de bouw van nieuwe sport- en jeugdlokalen. Het park is een beschermd landschap en bevat o.a. een kasteel dat ruimte biedt aan een jongerencentrum dat culturele activiteiten programmeert. Nog in het park bevinden zich gebouwen voor de scouts en een voetbalvereniging. Beide zijn in slechte staat. Daarom werd gekozen voor een compact gestapeld nieuwbouwproject dat de wensen van zowel de scouts als de voetbalclub combineert. Karuur Architecten staat in voor het ontwerp van het nieuwe gebouw. Binnen de ontwerpfase werd OVERZICHT aangesteld als studiebureau technieken. De werken zijn ten vroegste gepland vanaf midden 2024.

Het Bouckenborghpark in Merksem kent zijn hoofdtoegang via de Gaston Berghmansdreef aan de Bredabaan. Het groene domein wordt al vanaf 1532 in oude geschriften vernoemd en staat erfgoedkundig beschermd als landschap. Het kasteel en de remises werden in 1810 gebouwd als buitenverblijf voor de rijkere Antwerpse klasse. Het huidige scoutsgebouw ligt tussen de remises en het kasteel, maar zal worden afgebroken omdat haar aftandse toestand zorgt voor een negatieve impact op de beeldkwaliteit van de beschermde monumenten.

 

Synergiën

Ook de gebouwen van de voetbalvereniging iets verderop verkeren in slechte staat. Op deze locatie komt een compact gestapeld nieuwbouwproject waarbij het programma van de scouts én de voetbalclub gecombineerd worden. Dit nieuwe gebouw stelt zich op als moderator voor de twee zeer verschillende gebruikers, waarbij synergiën gezocht worden tussen beide programmaonderdelen. Dit wordt ook vertaald in de volumetrie en materialisatie. Aan de zuidzijde biedt het hogere volumedeel plaats voor de scoutslokalen met een sterke interactie met het grasspeelveld. De sportaccommodatie en cafetaria worden in het langwerpig lager deel geïntegreerd waarbij ze zich maximaal enten op de aanpalende voetbalvelden.

 

Beperkte footprint

De bebouwde oppervlakte blijft binnen dit project beperkt. Het nieuwe gebouw met een footprint van 565m² is een houtskeletbouw met lichte invulwanden, open kolommen en een balkenstructuur. De ontwerpers werken het toekomstgericht en duurzaam uit door ecologische materialen te gebruiken en zonnepanelen, een warmtepomp en waterrecuperatie voor toiletten en buitenkraan te voorzien. Bovendien laat het ontwerp eventuele aanpassingen in de toekomst toe.

 

Fasering

In een eerste fase is er een voetbalveld in kunstgras aangelegd. Dit type veld leent zich tot een intensiever gebruik en vergt minder onderhoud dan een klassiek grasveld. Vervolgens worden het kleedkamergebouw en de cafetaria van de voetbalvereniging als eerste afgebroken. Voor de sporters worden tijdelijke sanitaire containers voorzien op het naastliggende trapveld. Eind 2025, wanneer de bouwwerken volgens de huidige planning zouden moeten afgerond zijn,  verhuist de scouts naar het nieuwe gebouw. Na de afbraak van de oude scoutslokalen wordt dat perceel terug onderdeel van het beschermde parkgebied.

Bron: AG Vespa | Karuur Architecten | OVERZICHT
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners