Unieke bouwformule en baanbrekende technieken leiden tot ongezien snelle realisatie van SILT

Met in de cockpit Guy De Meyer, projectverantwoordelijke van gedelegeerd bouwheer Debuild en commercieel directeur bouwbedrijf Democo, heeft het project SILT in Middelkerke de lat voor architecturale en constructieve prestaties aan de Belgische kust beduidend hoger gelegd. De bouw van SILT kenmerkte zich bovendien door een verbazingwekkend snelle realisatie. Gestart in februari 2022 met het uitgraven van een immense bouwput, stond twee jaar later een volledig functioneel complex. “Deze prestatie was enkel mogelijk dankzij de intensieve samenwerking binnen het uitgebreide bouwteam en de strategische beslissing om de gemeente nauw bij het proces te betrekken”, vertelt De Meyer. “Vanaf de eerste spadesteek was er een sterke, eenduidige focus die alle betrokkenen op één lijn hield, wat resulteerde in een efficiënt en snel beslissingsproces.

De bouwformule van SILT was bijzonder omdat het project niet alleen de gebruikelijke uitdagingen van een groot bouwproject aanging, maar ook nieuwe programma-elementen integreerde die tijdens de uitvoering door de exploitanten werden aangevraagd. Dit vereiste een flexibele maar gestructureerde aanpak, waarbij open communicatie en de expertise van zowel Democo als haar partners cruciaal waren. "SILT was zonder twijfel een van de meest indrukwekkende werven voor Democo van de voorbije 40 jaar," voegt Guy De Meyer hieraan toe, onderstrepend dat de combinatie van een sterke planning en de toewijding van elk teamlid essentieel was om de strakke deadlines te halen.

Samenspel van natuur en architectuur

Vanaf het begin was het duidelijk dat SILT geen standaardproject zou worden. Gelegen op een van de meest unieke locaties langs de Belgische kust, stond het team voor de uitdaging om een ontwerp te creëren dat esthetisch en functioneel was, maar daarnaast ook de delicate kustlijn respecteerde. "Onze benadering was om een gebouw te ontwerpen dat meer landschap dan structuur was," legt Guy De Meyer uit, "waarbij elk element van het project, van de zeewering tot het dak van de hoteltoren, naadloos overging in het omliggende duinlandschap."

De opdracht voor het project kwam met specifieke eisen voor kustverdediging, die zorgvuldig moesten worden geïntegreerd om zowel bescherming als schoonheid te bieden. Democo, bekend om zijn ervaring met complexe en grootschalige projecten, nam de uitdaging aan met een duidelijke visie voor ogen. "Het was essentieel om een veilige en duurzame oplossing te bieden voor de kustverdediging," zegt De Meyer, "maar ook om ervoor te zorgen dat deze functionele aspecten bijdroegen aan de esthetische en recreatieve waarde van het gebied."

Baanbrekende bouwmethoden

In de snel veranderende wereld van constructie zette Democo met het project SILT een nieuwe standaard voor innovatie in bouwprocessen. Dat het bouwteam in recordtijd een dergelijk grootschalig multifunctioneel complex kon realiseren, werd mogelijk gemaakt door het gebruik van geavanceerde bouwtechnieken en een ongekende nadruk op efficiëntie en communicatie binnen het bouwproces.

Vanaf de aanvang van het project was het immers duidelijk dat traditionele bouwmethoden niet zouden volstaan om aan de strakke deadlines te voldoen. "We moesten niet alleen snel bouwen, maar ook flexibel zijn in ons ontwerp en uitvoering om aan de voortdurend evoluerende eisen van het project te voldoen," vertelt Guy De Meyer. Democo implementeerde daarom een dynamisch bouwmanagementmodel dat bekend staat om zijn vermogen om snel te schakelen en aan te passen.

Lean construction

Een van de sleutelfactoren voor de snelle voortgang van het project was de integratie van een gedigitaliseerde workflow, waarbij gebruik werd gemaakt van Building Information Modeling (BIM) technologie. Deze technologie stelde het team in staat om digitale representaties van het fysieke en functionele karakter van het project te creëren. "Dankzij BIM konden wij en alle stakeholders real-time updates ontvangen en potentiële problemen oplossen voordat ze invloed hadden op de bouwsite," legt De Meyer uit.

Verder werd de efficiëntie op de werkvloer verhoogd door de implementatie van 'lean construction' principes, die verspilling minimaliseren en waarde maximaliseren gedurende het gehele bouwproces. "Elke fase van het project werd nauwkeurig gepland en geoptimaliseerd voor tijd en resource management, wat essentieel was gezien de complexiteit en omvang van SILT," voegt hij toe.

Bovendien zorgde de keuze voor modulaire bouwelementen en prefabricatie voor een significante vermindering van de bouwtijd en een verhoogde kwaliteitscontrole. "Door componenten van het gebouw in een gecontroleerde omgeving te vervaardigen en ze vervolgens naar de site te transporteren, konden we de bouwtijd verkorten en de impact op de lokale gemeenschap minimaliseren," benadrukt De Meyer.

Samenwerking en synergie

In de wereld van grote bouwprojecten is de samenwerking tussen diverse specialisten vaak de bepalende factor voor succes. Bij de realisatie van SILT heeft Democo dit principe naar een hoger niveau getild. De complexiteit en schaal van het project vereisten een naadloze integratie van expertise uit verschillende disciplines, waarbij elke partij een cruciale rol speelde in het uiteindelijke resultaat.

Guy De Meyer kan het belang van een multidisciplinaire aanpak niet genoeg benadrukken: "Bij SILT hebben we vanaf dag één ingezet op een integrale samenwerking tussen architecten, ingenieurs, aannemers en onderaannemers. Iedereen was gelijkgestemd en dat reflecteert in elk aspect van het gebouw." Deze samenwerking begon al in de ontwerpfase, waarbij het bouwteam, inclusief de landschapsarchitecten en technische specialisten, gezamenlijk werkten aan een ontwerp dat zowel innovatief als uitvoerbaar was.

Open communicatie

Een bijzondere vermelding verdient de lokale samenwerking met Furnibo, een aannemersbedrijf uit Veurne, dat samen met Democo het bouwteam vormde. Deze samenwerking bracht lokale kennis en vakmanschap in het project, wat van onschatbare waarde was gezien de specifieke eisen van de bouwlocatie aan de kust. "Werken met Furnibo betekende dat we toegang hadden tot de beste lokale expertise, wat essentieel is voor een project met zulke specifieke en regionaal gebonden uitdagingen," legt De Meyer uit.

"Elke uitdaging die we tegenkwamen werd collectief aangepakt. Dit zorgde voor snellere oplossingen en versterkte bovendien ook het teamgevoel."
- Guy De Meyer, commercieel directeur Democo -

 

De kracht van deze samenwerking was niet alleen te zien in de efficiëntie en kwaliteit van de bouw, maar ook in de manier waarop problemen werden aangepakt en opgelost. Het project kenmerkte zich door een open communicatiecultuur waarbij zeer regelmatige bijeenkomsten en updates zorgden voor een constante afstemming tussen alle betrokken partijen. "Elke uitdaging die we tegenkwamen werd collectief aangepakt. Dit zorgde voor snellere oplossingen en versterkte bovendien ook het teamgevoel," voegt De Meyer toe.

Sociaaleconomische meerwaarde

Met Guy De Meyer in de cockpit speelt SILT ook een cruciale rol in de economische en sociale revitalisering van de regio en geeft het een nieuwe impuls aan het lokale toerisme en de economie: "We hebben SILT gepositioneerd als een magneet voor zowel inwoners als toeristen, waardoor het een katalysator wordt voor economische activiteit." Het project omvat een mix van faciliteiten waaronder een hotel, casino, evenementenruimte en diverse eetgelegenheden, die allemaal samenwerken om een 24/7 bestemming te creëren.

De Meyer benadrukt verder het belang van het project voor de werkgelegenheid in de regio. "Tijdens de bouwfase hebben we honderden lokale arbeidskrachten ingezet, en nu het project voltooid is, biedt het duurzame werkgelegenheid door de verschillende bedrijfsactiviteiten die het herbergt." De diversiteit aan functies binnen SILT zorgt voor een breed scala aan jobmogelijkheden, van gastvrijheid en klantenservice tot technisch onderhoud en beveiliging.

Diepgaande positieve impact

Daarnaast speelt SILT een belangrijke rol in de sociale samenhang van de gemeenschap. De openbare ruimtes en de evenementen die er worden georganiseerd, zijn bedoeld om mensen samen te brengen, wat bijdraagt aan een sterkere gemeenschapszin. "We hebben gezien hoe deze nieuwe ontmoetingsplaatsen de lokale bevolking verenigen en een gevoel van trots en eigenaarschap over het nieuwe landschap bevorderen," voegt De Meyer toe.

Tot slot heeft het project ook bijgedragen aan de verbetering van de infrastructuur van de regio. De ontwikkeling van SILT ging gepaard met upgrades van de lokale wegen en nutsvoorzieningen. "Door te investeren in de noodzakelijke infrastructuur hebben we de basis gelegd voor toekomstige ontwikkelingen en hebben we Middelkerke aantrekkelijker gemaakt voor zowel nieuwe bedrijven als bewoners," concludeert De Meyer. Kortom, SILT heeft met verve bewezen dat grote bouwprojecten een diepgaande positieve impact kunnen hebben op een gemeenschap, zowel economisch als sociaal.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners