Architecturale uitvoering van SILT is door complexiteit en vele uitdagingen kolfje naar de hand van Bureau Bouwtechniek

SILT in Middelkerke was op meerdere fronten een bijzonder project om te realiseren. De geometrie van de hoteltoren vormde een grote uitdaging, aangezien rechte elementen nauwelijks voorkomen in het ontwerp. Bovendien vereiste de unieke locatie tussen dijk en duin een doordachte interpretatie van het bestaande normatieve kader om tot een uitvoerbaar en duurzaam resultaat te komen. Als uitvoerend architect ondersteunde Bureau Bouwtechniek de Nederlandse ontwerpende architect ZJA met alle technische en financiële vraagstukken, zodat zij zich volledig op het ontwerp konden richten. Bureau Bouwtechniek hield ook controle op de uitvoering en zorgde ervoor dat de doelstellingen en het plan voor alle partners steeds duidelijk waren.

Ingenieur-architect Elien Coppitters van Bureau Bouwtechniek was projectleider van SILT. Omringd door een team van collega’s nam ze in elke fase een belangrijke coördinerende rol op zich. “Dat ging van de controle van het wedstrijdontwerp op regeltechnisch vlak tot de coördinatie van het vergunningstraject, de opmaak van het uitvoeringsontwerp en uiteindelijk de werfopvolging.

“Niets is recht”

Vanuit haar coördinerende rol is Elien uitstekend geplaatst om te vertellen over de vele uitdagingen die Bureau Bouwtechniek en de andere partijen van Bouwteam Nautilus op hun pad zagen afkomen. Een belangrijke was alvast de ronde vorm van de hoteltoren: "Niets is recht aan het gebouw. Het is allemaal elliptisch, schuin of organisch." De complexiteit van het ontwerp stelde hoge eisen aan de modelleertools en vereiste een innovatieve benadering om deze succesvol te implementeren.

De BIM-modelleurs van Bureau Bouwtechniek werden ingezet om de complexe geometrieën van SILT binnen strakke deadlines te modelleren. Deze parametrische modellering hielp het team om de uitdagende vormen nauwkeurig te reproduceren, waardoor de constructie niet alleen technisch haalbaar maar ook esthetisch in lijn bleef met de initiële ontwerpdoelstellingen.

Vijandig zeeklimaat

De ligging van het project, een ‘agressieve’ kustomgeving met hoge windbelasting en een potentieel voor corrosie, stelde unieke eisen aan de bouwmaterialen en constructietechnieken. Bureau Bouwtechniek focuste zich op het overwinnen van deze milieu-uitdagingen door slimme oplossingen en strategische keuzes in materiaalgebruik, waarbij corrosiebestendigheid van materialen zoals roestvrij staal en speciaal gecoate elementen cruciaal was. "Wanneer er staal bij te pas kwam, ging er telkens weer een alarmbel af," aldus Coppitters.

Daarnaast besteedde Bureau Bouwtechniek bijzondere aandacht aan de structurele integriteit van het gebouw, met speciale maatregelen tegen zandophoping die potentieel de stabiliteit kon beïnvloeden. Een geavanceerd monitoringsysteem op de betonstructuur werd geïnstalleerd om te waarschuwen wanneer excessief zand zich ophoopt.

Duurzaamheid en innovatie

Duurzaamheid was ontegensprekelijk een fundamentele pijler in de realisatie van SILT. Het bouwteam zette zich in om een toekomstbestendige en energie-efficiënte bouwomgeving te creëren, waarbij elke fase van het project werd benaderd met een milieubewuste filosofie. Dankzij een diepgaand begrip van de omgevingsinvloeden evenals een proactieve benadering in het adresseren ervan, slaagden de architecten erin om de levensvatbaarheid van het project op lange termijn te waarborgen.

Elien Coppitters benadrukt het belang van duurzaam bouwen in haar werk: "Op vlak van duurzaamheid hebben we vooral gefocust op de bouwschil, om die echt robuust te krijgen en weerbaar voor de toekomst." Daarnaast werd er geopteerd voor multifunctionele ruimtes die gemakkelijk aangepast kunnen worden voor eventueel toekomstig gebruik. Zo laten het ontwerp en de constructie toe om hotelvloeren later te transformeren naar appartementen of kantoren, wat de levensduur en flexibiliteit van het gebouw aanzienlijk verhoogt.

Samenwerking en communicatie

De complexiteit van het project SILT vereiste naadloze integratie van verschillende disciplines, van ontwerpers en ingenieurs tot aannemers en lokale overheden. Bureau Bouwtechniek fungeerde als een spil in dit netwerk, waarbij zij voortdurend zorgden voor helderheid en consistentie in de projectdoelen. "Zowel het gebouw als de omgevingsaanleg en de zeewering zijn in één vergunning aangevraagd, waardoor het een vergunning werd op Vlaams niveau," illustreert Coppitters het belang van gecoördineerd overleg met overheidsinstanties.

Ook de proactieve benadering van Bureau Bouwtechniek in het beheren van de communicatie tussen een divers scala aan stakeholders kwam de succesvolle samenwerking binnen Bouwteam Nautilus ten goede. Dit zorgde er mee voor dat alle betrokken partijen op één lijn zaten en gezamenlijk naar hetzelfde doel werkten: een essentiële factor voor het overbruggen van complexe uitdagingen en het verzekeren van een coherent eindresultaat.

Visuele impact

Elien Coppitters toont zich dan ook bijzonder trots op het project. Ze benadrukt hoe het ontwerp rekening houdt met de natuurlijke lichtomstandigheden en het klimaat en hoe het gebouw door te  interageren met zijn omgeving een dynamische en visueel aantrekkelijke ervaring biedt. “Als je met de avondzon op de boulevard loop, dan zie je de zee weerspiegeld in het vele glas.” legt Coppitters uit. “Dit zorgt ervoor dat het gebouw op verschillende momenten van de dag een veranderende indruk geeft, waardoor het een levend onderdeel van het kustlandschap wordt.

Ook de strategische keuzes in materialen en kleuren versterken de esthetische waarde van het project. "De houten X-structuur is heel open, waardoor je de zon er ook ziet doorschijnen." voegt Coppitters toe. Het is slechts één voorbeeld van hoe het ontwerpteam van SILT heeft aangetoond dat architectuur méér is dan alleen bouwen; het is het creëren van kunstwerken die zowel het landschap verrijken als functioneren binnen de praktische eisen van hun locatie. Zo is het project een toonbeeld van hoe gedetailleerde aandacht binnen een bouwproces kan resulteren in een bron van inspiratie en bewondering.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners