Unilin Insulation sluit aan bij CIRCULAR FOAM-project

De isolatieplaten en -panelen van Unilin Insulation zorgen voor een stevige daling van het energieverbruik en de daarbij gepaard gaande CO2-uitstoot. Met de nieuwste One Home-strategie, waarin alle duurzaamheidsdoelstellingen en inspanningen van het bedrijf zijn vastgelegd, gaat Unilin voor meer. Of voor minder, want -als het over broeikasgasemissies gaat- telt alleen de nul.

Daarom worden alle vestigingen van Unilin Insulation – door onder meer de eigen productie van hernieuwbare energie fors op te voeren – tegen 2030 CO2-neutraal. Met als einddoel: klimaatneutrale producten, van a tot z, door circulair te werken en de afvalberg te verkleinen.

 

Duurzaam van begin tot einde

Unilin Insulation kijkt hierbij verder dan enkel de manier van produceren zelf. Met de Life Cycle Assessment aanpak (LCA) neemt de firma de volledige levenscyclus van zijn producten onder de duurzaamheidsloep om zo de totale milieubelasting van onze isolatiematerialen te kennen en te verkleinen. Dit gaat van grondstofwinning, energie, productie en transport tot het gebruik in gebouwen en uiteindelijk, afvalverwerking.

Wie trouwens op zoek is naar de milieu-impact van zijn of haar gebouwontwerp, kan hiervoor de handige TOTEM-tool raadplegen. Sinds dag één is Unilin Insulation met al zijn  EPD’s hierop aanwezig. Hiermee kunt u de verschillende bouwelementen met verschillende isolatiematerialen mooi met elkaar vergelijken. TOTEM brengt overigens naast CO2 -emissies ook andere milieu-indicatoren in rekening. Zo wordt ‘burden shifting’ vermeden, waarbij door te focussen op slechts één milieu-indicator, de (negatieve) impact verlegd wordt naar andere indicatoren.

 

CIRCULAR FOAM: circulariteit op z’n best

Een van de grootste struikelblokken richting nuluitstoot is vandaag het niet kunnen recycleren van PU. Daar brengt Unilin Insulation nu, door deel te nemen aan het ambitieuze Europese CIRCULAR FOAM-project, verandering in. Met als doel: door chemische recyclage PU terug naar de oorspronkelijke bouwstenen te kunnen omzetten. Wat revolutionair is, want naast het verkleinen van de afvalberg en het verlagen van de verbrandingskosten, zal het CIRCULAR FOAM-project ervoor zorgen dat vanaf 2040 de Europese CO2 -uitstoot jaarlijks met 2,9 miljoen ton zal krimpen.

Dankzij dit project zal Unilin Insulation tegen 2030 meer dan 70 procent van zijn isolatieplaten kunnen recycleren, en kan het met ‘oude, gerecycleerde’ grondstoffen nieuwe isolatieplaten maken. Waardoor klimaatneutraliteit weer een stap dichterbij komt.

 

Deel dit artikel:

Contacteer UNILIN Insulation

Onze partners