Wat ratelen, ritselen en ruizen voor Zorgcampus St-Jozef betekent

Afgelopen maand vond de officiële lancering van de nieuwe zorgcampus Sint-Jozef in Ekeren plaats, ontworpen door Bovenbouw Architectuur. De multifunctionele zorginstelling bestaat uit een gevarieerd aanbod voor kinderen en jongeren met een fysieke en/of mentale beperking: er is de lagere school BuBaO Het Sas, de middelbare school BuSO De Tjalk en de zorgvoorziening Heder. MACOBO-STABO bestudeerde de bouwakoestiek in combinatie met het gebruik van CLT. 

Bouwheer, architect en aannemer kozen heel bewust voor Cross Laminated Timber, kortweg CLT. Onder andere vanwege het duurzame en circulaire karakter. CLT is als bouwmateriaal namelijk koolstofnegatief en het kan maximaal gedemonteerd en hergebruikt worden. Omdat het een lichtgewichtoplossing is, heeft het tevens minder stikstofuitstoot bij het vervoeren en hijsen.

CLT vraagt geen droogtijd en wordt hoofdzakelijk geprefabriceerd. Alle openingen voor ramen en deuren, en technische uitsparingen voor bijvoorbeeld sanitair en elektriciteit, worden dus vooraf aangebracht waardoor het een snelle bouwmethode met een lagere faalkost is.

En – heel belangrijk voor dit project – de zichtbare houten plafonds, wanden en vloeren creëren een warme sfeer, het brengt rust en zorgt voor een gezond binnenklimaat. Dit alles heeft een heilzaam effect op het gedrag van de kinderen en jongeren.

 

Een gebouw dat CO2 opslaat

Het project is 23.500 m² groot en omvat een indrukwekkende 5.400 m³ aan CLT. Aangezien hout CO2 opneemt tijdens de groei en het dan vasthoudt in het gebouw, resulteert dit project in een captatie van maar liefst 4.500 ton CO2.

De akoestische dienstverlening richtte zich op het realiseren van rustige buitenruimtes en een aangepast akoestische comfort binnen het gebouw, rekening houdend met de verschillende doelgroepen. 

De huidige site wordt volledig omsloten door autowegen en ligt pal aan de toekomstige Oosterweelverbinding. Tijdens de voorstudie werd met behulp van geluidskaarten de volumetrie van de gebouwen en de inplanting van buitenzones op punt gesteld. Door te spelen met de hoogtes en de locaties van de gebouwen werd zo de schermwerking t.o.v. het verkeerslawaai geoptimaliseerd met het oog op het akoestisch klimaat in de buitenruimtes. 

De architect bedacht het concept van vier parallelle bomenrijen, met verschillende geluidstypologieën (ratelen, ritselen, ruizen), die het geluid van de snelweg maskeren en zorgen voor een aangenamere geluidsbeleving in en rondom de site. 

Door de inplanting van de slaapkamers in de zuidelijke ‘vingers’ van het gebouw zijn deze maximaal weggericht van de drukke autosnelweg, en de aangrenzende binnenhoven zijn door een scherm verder beschermd. Daarnaast worden performante houtskelet opbouwen en zware akoestische beglazing gebruikt om de nodige geluidsreductie te bekomen. 

De verhuis is voorzien voor december 2022.

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners