K-Tower Kortrijk

Met de K-tower krijgt Kortrijk een hoogwaardige woontoren langs de nieuw aangelegde Leieboorden. In een stad met weinig tot geen hoogbouw, vormt de K-tower met zijn 19 bovengrondse verdiepingen een opvallend silhouet.

Deze nieuwe ontwikkeling verrijst naast het Sint-Amandscollege, waar vroeger de Collegetoren een prominente plaats innam. Het verouderde internaat in de toren herbestemmen tot appartementen bleek geen optie. Daarom wordt de Collegetoren afgebroken tot op 4 verdiepingen, en worden de appartementen voorzien in een nieuwe woontoren, de K-tower.

De indeling van de woontoren is zeer flexibel opgevat. Per verdieping zijn één-, twee- , of drieslaapkamerappartementen voorzien, die ook samengevoegd kunnen worden. De appartementen zijn zuidwaarts gericht en voorzien van ruime terrassen.

Voor de luxeappartementen wordt een hoger akoestisch comfort nagestreefd in het kader van een hoogbouw. De akoestische studie heeft dan ook aandacht voor een optimale opbouw van wanden en vloeren. Deze moeten de akoestische prestaties maximaliseren tegen een minimale kost en gewicht. Daarbij is rekening gehouden met een maximaal flexibele indeling van de wooneenheden, om commercialisatie in een later stadium optimaal te houden.

Daarnaast wordt het akoestisch comfort op terras en de achterliggende leefruimtes verzekerd via een doorgedreven detaillering van de gevel. Low-noise technische installaties en dempers bovenop de woontoren zorgen voor een onverstoord uitzicht vanaf de aangrenzende penthouse-terrassen.