“Akoestiek is meer dan enkel afwerkingsmaterialen”

Marjolein Vandersickel van VK architects & Engineers is één van de sprekers op het webinar dat Architectura in samenwerking met Gyproc, Rockfon en Triplaco organiseert op 3 oktober. Zij is meer dan 10 jaar actief als raadgevend ingenieur inzake geluid, gespecialiseerd in bouwakoestiek.

Marjolein pleit voor een integrale benadering van de problematiek. “Akoestiek is meer dan enkel de afwerkingsmaterialen. Bij een goed akoestisch comfort moet ook gedacht worden aan lucht- en contactgeluidisolatie, gevelisolatie, ruimteakoestiek en installatielawaai zowel in buiten- als binnenomgeving. Al deze aspecten moeten in verhouding behandeld worden en liefst bij aanvang van het project reeds bekeken worden.”

Het gebeurt volgens haar veel te vaak dat de akoestisch ingenieur pas in beeld komt wanneer alles vast ligt. “En dan moeten wij problemen oplossen die hadden vermeden kunnen worden door slimmere keuzes in het ontwerp te maken. Pleisters op een wonde.”

 

is akoestiek duur?

Dat heeft ook zijn consequenties voor de prijs.  “Akoestiek hoeft niet duur te zijn, wanneer er van bij het ontwerp aangepaste keuzes gemaakt worden. Men gaat er ook ten onrechte van uit dat wanneer je een akoestisch ingenieur betrekt bij het project, je project duurder wordt. Als je dit vergelijkt met een project waarbij het akoestisch comfort slechter is, dan zal een project met een akoestisch ingenieur inderdaad duurder zijn met een beter comfort, maar dan vergelijk je appelen met peren.

Als je het vergelijkt met een project waarbij problemen vastgesteld worden, die nadien moeten opgelost worden, zal het wel veel duurder uitkomen om problemen op te lossen, in plaats van ze te voorkomen door van bij het begin aangepaste keuzes te maken.

Bovendien zien we vaak onnodige kosten die niet voor het beoogde eindresultaat zorgen. Door een akoestisch ingenieur van bij het begin van het project te laten mee denken of akoestiek als ontwerpfactor te laten meespelen kunnen gerichte en bewustere budgettaire keuzes gemaakt worden. “

 

Regelgeving

Zoals bij veel bouwaspecten is volgens Marjolein ook de regelgeving voor akoestiek niet altijd even eenduidig. “Er bestaat een recente norm voor woongebouwen en één voor schoolgebouwen. Voor andere type gebouwen zijn we aangewezen op ofwel de oude normen van ’77 en ’87, ofwel een draft norm ofwel de richtlijnen van GRO als good practice. Dit zijn echter slechts normen en richtlijnen als code van goede praktijk, maar zijn niet wettelijk verplicht.

Het wettelijk verplichten van bepaalde eisen ligt gevoelig, gezien alles betaalbaar moet blijven. Bovendien zijn de noden niet altijd hetzelfde. Maar het stimuleren van een correcte informering van gebruikers/kopers zal impliciet de bouwmarkt ook wel meer bewust maken van het belang van akoestiek en impliciet zal dit leiden tot meer aandacht. Certificaten die informeren over welke akoestische kwaliteit een project beschikt, zouden dus wel een goede zaak zijn.”

Wil je meer weten over akoestiek? Schrijf je dan zeker in voor het gratis webinar dat Architectura organiseert in samenwerking met Gyproc, Rockfon en PrintAcoustics.

Deel dit artikel:

Onze partners