Zijn architecten voldoende op de hoogte van akoestiek?

Al ingeschreven op het webinar rond akoestiek dat Architectura op 3 oktober organiseert in samenwerking met Rockfon, Gyproc en Triplaco? Zeker doen. Een aspect dat zeker aan bod zal komen is de rol van de architect inzake akoestiek. Bij wijze van voorproef polste Architectura al eens bij enkele sprekers of ze vinden dat architecten voldoende op de hoogte zijn van akoestiek.

Volgens Bart Van de Velde, zaakvoerder bij SoniQ, is er nog veel werk aan de winkel. “Er zijn nog architecten die zich er niet bewust van zijn dat akoestiek een discipline is waar men rekening mee moet houden. Het gaat volgens mij wel om een minderheid. De nieuwe generatie is al meer bewust dat een ontwerp-/bouwteam uit meerdere partners bestaat en een studiebureau voor akoestiek hoort daarbij. Meestal komen we nu bij het team omdat de opdrachtgever dit verplicht. Het zou nog beter zijn als men deze reflex automatisch maakt.

De vraag is in hoeverre een architect op de hoogte moet/kan zijn. We zitten op een moment waarbij we minder traditioneel gaan bouwen. Dit heeft ook een groot gevolg voor de akoestische prestaties. Veel constructies/samenstellingen zijn nieuw en reageren (akoestisch) anders dan de constructies die we gewoon zijn. Ook als studiebureau voor akoestiek moeten we constant evolueren en onze rekenmodellen aanpassen.

Ook het advies dat door de verschillende bureaus of instanties, zoals BuildWise) gegeven wordt, is soms tegenstrijdig. Ook fabrikanten geven soms misleidende informatie. Dit zorgt er ook voor dat architecten deze materie moeilijk kunnen bevatten.”

Volgens Marjolein Vandersickel, raadgevend ingenieur akoestiek bij VK Architects & Engineers varieert de kennis over akoestiek heel erg van bureau tot bureau. “Wij met VK architects+engineers pleiten voor een zekere sensibilisering bij de architecten. Een architect heeft al voldoende taken. We kunnen niet verwachten dat hij elke discipline machtig is, maar de architect zou wel over een zekere basis moeten beschikken, zodat hij ook weet wanneer hij ons moet contacteren.”

Eenzelfde geluid horen we bij Arnout Stevens van Vinçotte.  “Het is heel moeilijk om een algemeen antwoord te geven op deze vraag. Ik denk wel dat de architecten voldoende op de hoogte zijn, wetende dat architecten met zoveel meer dan enkel akoestiek moeten rekening houden. Het is aan een architect om zijn eigen kennis in vraag te durven stellen en indien nodig zijn/haar hand uit te steken naar akoestisch ingenieur.”

 

Inschrijven voor het gratis webinar rond akoestiek kan nog steeds via deze link.  

Deel dit artikel:

Onze partners