Belgian Architects United en Dear Architects roepen op tot betere sector

De organisaties BAU (Belgian Architects United) en Dear Architects hebben een oproep gelanceerd waarin ze ijveren voor een betere architectuursector. De oproep is o.a. ondertekend door Brussels bouwmeester Kristiaan Borret, Dag Boutsen (KULeuven en Orde van Architecten), verscheidene professoren, architect-bestuurders van gerenommeerde architectenbureaus en honderden architectuurwerkers. De initiatiefnemers willen met de publicatie van hun 'Oproep' het structurele overleg waar ze om vragen tot realiteit maken. Op dinsdag 5 december zullen ze het document officieel overhandigen aan de Orde van Architecten en Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) om het debat structureel te verankeren.

De oproep van BAU en Dear Architects is een reactie op de precaire toestand van de architectuursector en volgt op een reeks opinies, onderzoeken en persberichten die in het najaar van 2023 in de media verschenen. Naar aanleiding van deze berichten en vanuit een bezorgdheid voor de toekomst van het beroep, verenigde een groep architectuurwerkers zich om een positie in te nemen in het debat. De uitdagingen worden in deze oproep breed gekaderd in de hoop dat het een startschot kan zijn voor een constructief, multilateraal gesprek met alle relevante partners.

De oproep heeft als doel om architectuurwerkers, vennoten, verenigingen, architectenvennootschappen, overheden en instanties de kans te geven om de sectorbrede problematiek te erkennen, hun steun uit te spreken voor de voorgestelde actiepunten en deel uit te maken van het debat. De oproep is tweeledig opgesteld: in eerste instantie benoemt het de uitdagingen binnen de architectuursector, gekoppeld aan een aantal doelstellingen. Ten tweede stelt het een overlegstructuur voor die breed overleg binnen de sector mogelijk maakt om de genoemde uitdagingen aan te gaan.

Onderstaande links brengen je naar de integrale tekst van de ‘Oproep’, die nog steeds kan worden ondertekend: 

Bron: BAU
Deel dit artikel:

Onze partners