Gemeentehuis Kruisem wordt uitgebreid en omgevormd tot toegankelijk en karaktervol geheel

Het team Vandriessche ArchitectenDENC-STUDIO – ROBUUST heeft de ontwerpwedstrijd gewonnen voor de verbouwing van het gemeentehuis in Kruisem. Het oude gemeentehuis wordt als bouwkundig erfgoed verzelfstandigd en opgewaardeerd. De verschillende aanbouwen aan het historische gebouw worden deels afgebroken en omgevormd tot een open en toegankelijk nieuw gemeentehuis, klaar voor een duurzame toekomst.

De gemeente Kruisem lanceerde een wedstrijd voor de verbouwing van het gemeentehuis, alsook de sloop van het OCMW-gebouw en de voormalige bibliotheek. De gemeente wil haar diensten centraliseren en toegankelijker maken voor de burger. Bij de nieuwe plannen moet ook rekening gehouden worden met plaats voor het gemeentelijk archief alsook het archief van de Heem- en Geschiedkundige Kring Hultheim. De gemeente wil daarbij ook inzetten op CO2-neutrale gebouwen. Dat wil ze doen door voluit te kiezen voor duurzame energievoorzieningen en circulair bouwen.

 

Helder, toekomstgericht concept

Centraal in de zoektocht naar een geschikt projectteam stond een functioneel ontwerp met een hoge belevingswaarde, in combinatie met aandacht voor duurzaamheid en circulariteit. Vandriessche Architecten, DENC-STUDIO en ROBUUST Architectuur & Onderzoek sloegen de handen in elkaar en haalden met hun wedstrijdontwerp de opdracht binnen.

Het team werkte een helder, toekomstgericht concept uit dat rekening houdt met de noden van zowel het personeel als de burger. Ze slaagden erin de functionaliteit van de gebouwen te combineren met de duurzame opwaardering van de huidige structuren. De uitstraling wordt herwerkt tot een toegankelijk en karaktervol geheel, met oog voor de historische waarde van het oudste deel van het gemeentehuis.

Een greep uit het juryrapport:

“(...) Toegankelijk en transparant gebouw waar zowel gebruikers als bezoekers duidelijk richting krijgen. Toekomstvisie voor centralisatie van diensten is goed uitgewerkt. De bestaande zolder van de aanbouw is mooi gerecupereerd… voor zowel archief als bureelruimte. Het team durft het aan om het oud gemeentehuis energetisch mee aan te pakken. Leggen de focus op circulair en duurzaam bouwen en op duurzaam waterbeheer. Samenwerking tussen Vandriessche Architecten, DENC-STUDIO en ROBUUST Architectuur & Onderzoek geeft een sterk ontwerpteam met veel ervaring op alle gevraagde disciplines. (...)

Bron: DENC-STUDIO & Vandriessche Architecten
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners