Hoe doordacht water bufferen op een blauw dak?

Een blauw dak is de overtreffende trap van een groendak wanneer het gaat om de buffercapaciteit. Ze kunnen fungeren als spaarbekken op het dak. Zo slaat u als ontwerper meerdere vliegen in één klap: u bespaart kostbare ruimte op het maaiveld en u hebt geen bijkomende kosten voor de aanleg van een bufferbekken of regenwaterputten. Mooi meegenomen is ook het feit dat de druk op de riolering vermindert bij hevige regenbuien, zegt Tectum Group in dit artikel.

“Een technisch correct retentiedak vraagt de nodige aandacht van in de ontwerpfase,” weet Philip Bruon, product manager bij Tectum Group. “De stabiliteit van het gebouw moet voorzien zijn op de extra belasting en voor een optimale waterbuffering via een retentiesysteem heeft de dakopbouw geen helling.”

Kies de juiste isolatie

De extra belasting van het water stelt ook hogere eisen aan de dakisolatie.

“Die moet een voldoende hoge drukweerstand hebben. Volgens het WTCB en de richtlijnen in het BUtgb zijn de mogelijkheden heel beperkt. Alleen cellenglas, XPS en in bepaalde gevallen EPS lenen zich in combinatie met een blauw dak. De vaak toegepaste PIR-isolatie is dus geen goede keuze voor een retentiedak,” vertelt project manager Sven Devlieghere.

Statisch of dynamisch blauw dak

Ook de dakopstanden dienen voldoende hoog ontworpen te worden om de dikkere dakopbouw te kunnen plaatsen. Hoe meer water u wilt bufferen op het dak, hoe hoger de opbouw zal zijn.

“Dan is er nog de keuze tussen een statisch of een dynamisch blauw dak. Bij een statisch blauw dak wordt het regenwater vertraagd afgevoerd dankzij een geknepen afvoer. Een dynamisch blauw dak daarentegen heeft een besturingssysteem dat het water loost op basis van de weersvoorspellingen. Zo kunt u een maximale opslagcapaciteit nastreven en het regenwater bufferen voor droge periodes. Wanneer hevige regenbuien worden voorspeld, loost het systeem een deel van het gebufferde water. Op die manier is er geen bijkomende druk op het rioleringsstelsel tijdens de regenperiode. Wanneer het retentiedak een afwerking krijgt met een groendak, kan het regenwater via capillaire werking ook benut worden voor de planten. Op een echt blauw dak kan ook overwogen worden om het water zichtbaar te maken. Dat is een esthetische meerwaarde en het fungeert als drinkplek voor vogels en insecten. In bepaalde Duitse deelstaten is de overheid overtuigd van de meerwaarde van blauwe daken. Ze geven er een incentive in de vorm van belastingkorting op de waterlozing wanneer de eigenaar een waterbuffer op het dak voorziet,” vertelt Philip Bruon.

Water perfect bruikbaar

Voor water gebufferd op groendaken bestaat de overtuiging dat het niet herbruikbaar is voor toiletspoeling. “Een misvatting,” meent Philip Bruon. “Met een goede voorfilter is het water perfect bruikbaar. De eerste 3 à 4 jaren kan er een bruine verkleuring optreden omwille van het organisch materiaal dat in het substraat aanwezig is. Maar dat vormt op zich geen probleem. Het is een kwestie van perceptie en informatie. Met een actieve koolfilter kan die verkleuring overigens vermeden worden.”

Deel dit artikel:

Contacteer CPE

Onze partners