Nieuw politiekantoor van Hasselt stilaan klaar voor constructie

Het nieuwe politiekantoor wordt een rechtlijnig, logisch ingedeeld volume zonder al te veel detaillering, op een paar overkragingen in functie van het architecturaal cachet na.
Het langgerekte complex zal bestaan uit drie delen: een kantoorgedeelte, een intermediaire zone met voornamelijk dienende functies en een open parkeergebouw voor dienst- en privévoertuigen van het politiepersoneel.
Het nieuwe politiekantoor wordt een belangrijk onderdeel van de nieuwe Veiligheidssite langs het Albertkanaal, waar ook de gevangenis van Hasselt gevestigd is en eveneens een nieuwe brandweerkazerne en een centrum voor civiele bescherming zullen komen.

Binnen een paar jaar verhuist het personeel van politiezone Limburg Hoofdstad naar een gloednieuw kantoor, ontworpen door THV AVA-partners – DBV Architecten. De bouw van het complex is volop in voorbereiding en zal in goede banen geleid worden door het consortium Kumpen, Democo en Demtec Services. Het resultaat van dit prestigieuze DBM-project wordt een langgerekt volume dat zowel qua functionaliteit als energie-efficiëntie bijzonder hoge toppen scheert.

 

De bouw van het nieuwe politiekantoor op de zogeheten Veiligheidssite tussen de Zwarte-Brugstraat en de Slachthuiskaai komt er niets te vroeg. Het huidige politiekantoor langs de Groene Boulevard voldoet immers niet langer aan de bestaande noden en wensen. Sinds de uitbreiding van het korps ten gevolge van een fusie tussen politiezones HaZoDi en West-Limburg is er sprake van een nijpend plaatsgebrek, en ook qua toegankelijkheid laat het gebouw te wensen over – de omliggende kasseibestrating en de trap naar de hoofdingang zijn bijvoorbeeld niet meteen rolstoelvriendelijk te noemen.

 

Logisch en rechtlijnig opgevat

Hoog tijd dus voor een nieuw, hedendaags gebouw met een moderne infrastructuur die het politiekorps en zijn bezoekers op hun wenken bedient. Het langgerekte complex zal bestaan uit drie delen: een kantoorgedeelte met vijf bouwlagen, een intermediaire zone met (voorlopig) twee bouwlagen en voornamelijk dienende functies (arrestantencomplex, schiettunnel, dojo voor gevechtsoefeningen, refter en kleedkamers) en een open parkeergebouw voor dienst- en privévoertuigen van het politiepersoneel. Het wordt een rechtlijnig, logisch ingedeeld volume zonder al te veel detaillering, op een paar overkragingen in functie van het architecturaal cachet na. “Functionaliteit is uiteraard de voornaamste prioriteit”, vertelt Jelle Machiels, projectleider bouwteam bij Kumpen, dat het complex realiseert in samenwerking met Democo en het luik onderhoud zal organiseren in overleg met Demtec Services – een dochteronderneming van Democo die zich specifiek toelegt op technisch onderhoud. “Dit zal zich onder meer uiten in een doordachte positionering van de verschillende ruimtes, korte looplijnen bij interventies, enzovoort.”

 

BEN-gebouw

Het kantoorgedeelte en de intermediaire zone bekleden samen een brutovloeroppervlakte van 9000 m². Ze bestaan uit een betonnen skelet met paddenstoelvloer en lichte invulwanden. De gevel is bekleed met verlijmd metselwerk en sandwichpanelen (dit laatste enkel ter hoogte van het dienstengedeelte). Het parkeervolume is dan weer opgebouwd uit een gemengde staal-betonstructuur – een staalskelet met profielplaatvloer waarop beton gestort wordt – en een open gevel uit strekmetaal. “Een plint in gevelmetselwerk die doorloopt over de volledige lengte van het gebouw moet ervoor zorgen dat de drie delen van het complex toch een sterk geheel vormen”, aldus Machiels.

Zoals het kwalitatieve, hedendaagse constructies betaamt, zal het nieuwe politiekantoor ook qua energie-efficiëntie aan alle hedendaagse eisen voldoen. Het wordt namelijk een BEN-gebouw met een laag K- en E-peil (K24-27 en E39). Het complex zal voor 80 procent worden verwarmd via een BEO-veld en een bijhorende grond-waterwarmtepomp (+120 kW, geselecteerd op 30 % van de piekbelasting). Voor de resterende 20 procent springt een HR-gascondensatieketel bij (+400 kW). “Door de combinatie van beide systemen zal men gedurende het grootste gedeelte van het jaar aan een hogere COP (+4,8) kunnen werken dan wanneer we enkel een warmtepomp zouden installeren. De gascondensatieketel vangt de pieken op. Eerdere projecten hebben ons geleerd dat deze combinatie een zeer laag verbruik garandeert”, legt Machiels uit. Een PV-installatie dekt een deel van het elektriciteitsverbruik, dat onder meer gereduceerd wordt via een verlichtingsinstallatie met daglichtsturing en aanwezigheidsdetectie. Dankzij het gebruik van beglaasde systeemwanden en de integratie van verschillende atria dringt het daglicht tot diep in het gebouw door.

 

Thuismatch

Binnen een drietal maanden steken de werknemers van Kumpen en Democo de eerste schop in de grond. De bouw van het politiekantoor zal goed twee jaar in beslag nemen. “Het nieuwe politiekantoor wordt een belangrijk onderdeel van de nieuwe Veiligheidssite langs het Albertkanaal, waar ook de gevangenis van Hasselt gevestigd is en eveneens een nieuwe brandweerkazerne en een centrum voor civiele bescherming zullen komen – dit bouw hiervan zullen we overigens ook op ons nemen, zij het volgens de klassieke formule en in een tijdelijke vereniging met Democo en STRABAG”, licht Machiels toe. “Het was niet altijd even eenvoudig om de ideeën van alle verschillende betrokkenen (de korpsleiding, het personeel, vakbonden, preventieadviseurs…) te verenigen in een haalbaar ontwerp, maar dankzij een goede samenwerking binnen het bouwteam kunnen we binnenkort toch overgaan tot realisatie. Bij een traditionele projectbenadering komen we als aannemer pas in beeld als de ontwerpdossiers volledig klaar zijn, terwijl we in een DBM-formule veel meer inspraak hebben en onze expertise optimaal kunnen laten renderen. Doordat we een project vanaf het prille begin mee kunnen aansturen, kunnen we de prijs-kwaliteitsverhouding optimaliseren. Dossiers waarin we deze extra service kunnen bieden, genieten al een hele tijd onze interesse omdat we daarin echt een verschil kunnen maken. Het is mooi om zo’n belangrijk gebouw in eigen stad te kunnen realiseren. In zekere zin spelen we toch een thuismatch – eentje die we bovendien absoluut willen winnen.”

Deel dit artikel:
Onze partners