OPROEP. Een toekomstplan voor theater arsenaal in Mechelen

Theater arsenaal en de stad Mechelen zijn op zoek naar een ontwerpteam voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de renovatie van de gebouwen van theater arsenaal. Vanuit verschillende ruimtelijke, programmatorische en financiële ontwikkelingsscenario’s wordt maximaal ingezet op het potentieel van de site.

Theater arsenaal in Mechelen kent zijn oorsprong in het Mechels Miniatuur Teater, opgericht in 1956, en kan dus bogen op een rijke geschiedenis. Theater arsenaal is een gastvrij en open, genereus huis waar mensen kunnen kijken, luisteren, deelnemen, feesten, verpozen en elkaar ontmoeten. Een huis voor al wie mee wil ijveren voor een betere wereld, vanuit het besef dat alles met alles verbonden is. Theater arsenaal produceert en toont eigen producties maar ontvangt ook gastvoorstellingen, huisvest drie huisgezelschappen, organiseert concerten, baat zelf het café uit en organiseert klein- en grootschalige stadsprojecten. Het verhuurt ook zijn ruimtes en organiseert events op bestelling.

De gebouwen waar theater arsenaal sinds 1982 in huist zijn eigendom van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk en worden door de stad Mechelen gehuurd. Ze omvatten onder meer het voormalige Hanswijkklooster naast de historische Hanswijkbasiliek. De prachtige locatie grenst aan een zijde aan de Dijle en de Kruidtuin en aan de andere zijde aan de Hanswijkstraat. De gebouwen maken deel uit van een beschermd stadsgezicht.

In 2004 werden al grote renovatiewerken uitgevoerd. De theaterzaal werd aangepast, er kwam een nieuwe in- en uitgang, noodzakelijk omwille van de brandveiligheid, met daarbij een brug over de Dijle naar de Kruidtuin. Deze verbouwing liet het oudste deel van de site echter ongemoeid. Dit bevindt zich op sommige plekken in erbarmelijke staat. De gebouwen voldoen als geheel niet meer aan de huidige normen op vlak van duurzaamheid, veiligheid en technieken. Het wordt dan ook steeds moeilijker om alle projecten en activiteiten te laten plaatsvinden. De huidige indeling draagt niet bij tot efficiënt ruimtegebruik. Willen we dat het theater in staat is om alle ambities van het huis waar te maken, dan dringt een totaalrenovatie zich op.

De opdracht omvat de opmaak van verschillende ontwikkelingsscenario’s die resulteren in een toekomstplan voor het theatergebouw. De studie omvat minstens:

  1. Een ruimtelijk onderzoek waarbij onthalen en ontmoeten de sleutels vormen voor de functionele reorganisatie van de gebouwencluster. Alle gewenste activiteiten moeten een plek kunnen krijgen en de publiekscirculatie zowel binnen als buiten de gebouwen dient verbeterd.
  2. Het in kaart brengen van de nodige optimalisaties van de gebouwen op vlak van energie, brandveiligheid, akoestiek (elimineren van geluidsoverlast, zowel intern als voor de buren) en integrale toegankelijkheid. Daartoe dient de actuele bouwkundige en bouwfysische toestand te worden doorgelicht, met aandacht voor de potenties op vlak van hergebruik van elementen en materialen en de doelstelling om een zo klimaatneutraal mogelijke site te bekomen. De theatertechnieken dienen vernieuwd om de podiumzalen klaar te maken voor de toekomst.
  3. Een onderzoek naar mogelijke opbrengstmodellen om de gewenste baten voor de kerkfabriek (de eigenaar) te kunnen garanderen.

Hierbij dienen de verschillende opties binnen de context van het beschermd stadsgezicht te worden afgetoetst. Samen resulteren de studieonderdelen in een geïntegreerd advies over de ruimtelijke, programmatorische en financiële ontwikkelingsmogelijkheden voor de gebouwen van theater arsenaal.

Geïnteresseerde ontwerpteams kunnen zich aanmelden door het interesseformulier in te vullen voor vrijdag 22 september 2023, 11u.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners