Renovatie en uitbreiding Koninklijke Muntschouwburg (A2RC-Origin)

In het kader van een vernieuwingsproject voor de Koninklijke Muntschouwburg, start Beliris met de renovatie van de gebouwen waarin de technische ruimten en de administratie zijn ondergebracht. Voor de uitvoering van deze werken werd een budget van 7,5 miljoen euro uitgetrokken. Concreet paart het project van  A2RC-Origin comfort aan energiebesparing. De werken, die door de groep CFE worden uitgevoerd, zouden afgerond moeten zijn voor de winter 2015/2016.

De bedoeling is dat de medewerkers van De Munt in de toekomst beschikken over gezonde, comfortabele en praktische ruimten die voldoen aan de laatste normen inzake brandveiligheid. Dankzij de aanpassingen zal ook de energierekening voor het gebouw verlagen. De renovatie moet dus het werk vergemakkelijken van iedereen die dagelijks meewerkt aan de voorstellingen van De Munt: schilders, kostuumontwerpers, beeldhouwers, schrijnwerkers, siersmeden, rekwisiteurs, grimeurs, administratieve medewerkers en ambachtslui.

De Munt beschikt over twee gebouwen in het centrum van Brussel: de Schouwburg en een complex voor de Administratie en de Ateliers. Het is dit laatste dat wordt gerenoveerd. Het gebouw heeft twee sterk contrasterende gevels: een gevel in neoklassieke stijl aan de Leopoldstraat nr. 23 en een modernistische gevel aan de Wolvengracht.

Er moet heel wat gebeuren: de verwarmings- en verluchtingsinstallaties, die gedeeld worden met de Schouwburg, plaatsen, de daken isoleren, bepaalde voorzieningen aanpassen, zoals het sanitair, de decorlift, de liften, de loskade, … Ook de veiligheid en het comfort van de ontvangsthal van de Administratie wordt verbeterd, evenals het onthaal van de Dienst Ticketverkoop & Abonnementen. De modernistische en neoklassieke façades worden volledige gerenoveerd met eerbied voor hun respectievelijke architecturale karakter. 

Bron: Beliris
Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners