Stadsproject Damman Croes moet hart Krottegem opnieuw doen kloppen (DECLERCKDAELS, bildt. & burO Groen)

Het ontwerpteam van DECLERCKDAELS architecten, bildt.architecten en burO Groen heeft de architectuurwedstrijd gewonnen voor de herontwikkeling van de site van Damman Croes in Roeselare. Ontwikkelaar CAAAP koestert hoge ambities om deze site om te vormen tot een kwalitatieve woon- en leefbuurt. Ondersteund door stedelijke gevels die hun voor hun materialisatie en vormgeving putten uit de omgevende architectuur, verknoopt deze nieuwe stedelijke ruimte het Onze-Lieve-Vrouwe plein met de Spanjestraat op een evidente en natuurlijke manier. Opgeladen met gemeenschapsfuncties, waaronder een school, en een rijke variatie aan woontypes, zal deze plek het hart van de wijk Krottegem opnieuw doen kloppen.

Het projectgebied in hartje Krottegem is in de volksmond beter gekend als de site Damman-Croes, naar het voormalige metaalconstructiebedrijf dat er gevestigd was. Naast een gemengde woonfunctie omvat het programma ook een groot aandeel groen en de bouw van een nieuwe basisschool. In het project is er nog ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen en kleinhandel of diensten. Tegelijk wordt het woonhuis van architect Jozef Debruycker (momenteel bibliotheek De Vriendschap) in ere hersteld.

 

Verbinding en verbondenheid

In het project wordt sterk ingezet op verbinding en verbondenheid.  De Onze-Lieve-Vrouwemarkt en de Spanjestraat worden met elkaar verbonden via een groen stadspark.  Via stadskamers sluiten de ontwerpers aan op het fijnmazig weefsel dat eigen is aan Krottegem. De nieuwe bewoners en bezoekers worden met de buurt verbonden. De specifieke korrel, vormentaal en materiaalgebruik in de omgeving, inspireerden het ontwerpteam om tot een subtiele doch rijke architectuur te komen.

"Het gekozen project zorgt voor een maximale opwaardering van de site en draagt bij aan de woonkwaliteiten van de ruimere omgeving. Het projectgebied is immers geen gebied dat op zichzelf staat, maar kadert in een bredere context. Het voorgestelde project, mee vorm gegeven door de Roeselaarse bureaus Bildt., Declerck Daels architecten en buro Groen, heeft de potentie om de ruimere omgeving positief op te laden."
- Kris Declercq, burgemeester Roeselare -

 

Ook de buurt wordt betrokken bij verdere invullingen. Cocreatie-expert Urban Connector en daktuin-specialist Pakt zijn aangesteld om samen met CAAAP dit participatief traject in goede banen te leiden. Het project vormt ongetwijfeld een katalysator voor de buurt.

 

Mix aan functies

Naast een woonfunctie omvat het masterplan ook een groot aandeel groen en de bouw van een nieuwe basisschool in Krottegem. Het is de bedoeling om de bestaande vestigingen van Basisschool Mozaïek samen te brengen in een nieuwbouw. Deze school zal gerealiseerd worden in opdracht van de scholengroep Arkorum vzw.

Het residentiele gedeelte vormt een doordachte mix van woontypes voor alle doelgroepen: niet alleen appartementen, maar ook ruimere woningen voor gezinnen en compactere units voor jonge starters, Het huidige voorstel spreekt over een 20-tal woningen en een 7-tal kleinere appartementsgebouwen telkens bestaande uit een 5 tot 15-tal appartementen van verschillende groottes. In totaal zullen ongeveer 110 woongelegenheden gecreëerd worden in deze nieuwe woonbuurt.

"Deze mix aan functies was belangrijk voor ons om de leef- en beleefbaarheid van de site hoog te houden en een aantrekkelijk stadsproject te realiseren. Om zuurstof binnen te brengen in het plan, moet bij de verdere uitwerking zeker voldoende aandacht gaan naar de groenvoorzieningen."
- Nathalie Muylle, schepen voor stadsontwikkeling -

 

Zo wordt maar liefst 30% van het projectgebied ingericht als open publieke ruimte waarvan minstens de helft ook een aaneengesloten groene ruimte zal zijn. Ook de inrichting van het openbaar groen wordt mee opgenomen binnen het participatief traject, om deze zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de buurtbewoners en de schoolgaande kinderen.

Bron: DECLERCKDAELS Architecten | bildt. | CAAAP
Deel dit artikel:
Onze partners