EXPO. Marie Frioni | Mijngemeente naar waterstad

Marie Frioni, architect-partner bij Architectuur Depot, stelt op een expo in SCHUNCK Glaspaleis in Heerlen (NL) een aantal projecten voor waaraan ze de afgelopen zeven jaar heeft mogen meewerken. Thema’s van die projecten zijn 'Water mining – water als product', 'Water toerisme – groen/blauw toerisme' en 'Water als leitmotiv voor stadsontwikkeling'. Sommige hiervan zijn projecten in realisatie, andere inspirerende studies of misschien gewoon "dreaming out loud".

De exploitatie van steenkool heeft de stedenbouwkundige ontwikkeling van Eisden Dorp en bij uitbreiding Maasmechelen in een stroomversnelling gebracht. De steenkoolmijn zorgde voor werk, veel werk en dat trok jonge mannen en later hun gezinnen aan om zich te vestigen in het verre België. Bouwplannen voor volledig nieuwe woonwijken rolden in een snel tempo van de tekentafel. De ontginning van steenkool was echter van korte duur. 100 jaar later, met de sluiting van de steenkoolmijn, blijft Maasmechelen verweesd achter als onafgewerkte stad, die verder verkaveld wordt om de multiculturele bevolking te kunnen huisvesten.

Verstoorde waterhuishouding

Gesloten en open mijnbouw lieten littekens achter in het voormalige heidelandschap. Iedereen herkent vandaag de dag de kenmerkende terrils op het vroegere mijndomein, met zijn bomen en waterplassen, ondertussen tot natuurgebied verheven onder de naam Terhills. Minder zichtbaar is de verzakkingsproblematiek en de daaraan gekoppelde, verstoorde waterhuishouding wat voortdurend aandacht vraagt. Zij het niet dat Eisden Dorp zonder deze inspanningen zou verdrinken door het aanwezige grondwater. Bovenstaande problematiek is de unieke uitdaging waar het multidisciplinair team van Architectuur Depot dagdagelijks voor staat. Dit vraagt om creatieve en toekomstgerichte oplossingen.

Actieve stedenbouw

Net zoals de exploitatie van steenkool tot een verstedelijkingsproces heeft geleid, gelooft Depot dat een andere vorm van natuurlijk rijkdom, nl. water, het leitmotiv kan worden voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Maasmechelen. Het bureau pleit hierbij voor “Actieve Stedenbouw” waarbij er niet enkel top-down maar ook bottom-up naar oplossingen wordt gezocht. Zo werden er in samenwerking met “Netwerk Eisden Dorp VZW” heldere strategische actieprogramma’s geformuleerd, samen met een inspirerende verhaal “Eisden dorp weer boven water”. Binnen dit verhaal werden reeds een 20-tal realisaties verwezenlijkt en wordt er ook vandaag verder gezocht naar opportuniteiten.

De tentoonstelling ‘Mijngemeente naar Waterstad’ in SCHUNCK Glaspaleis in het Nederlandse Heerlen loopt nog tot midden juni. Deze expo maakt deel uit van een kabinettenreeks ‘Dreaming out loud’, die zich richt zich op jonge ontwerpers en kunstenaars die nog nauwelijks een podium hebben in Limburg en de Euregio. Meer info over de expo vind je op de website van SCHUNCK.

Bron: SCHUNCK
Deel dit artikel:
Onze partners