CALL FOR ENTRIES. Eerste publicatie over landschapsarchitectuur in België (Blikveld)

De vakvereniging voor landschaps- en tuinarchitectuur Blikveld brengt in 2024 een publicatie uit met voorbeeldprojecten uit de Belgische landschapsarchitectuur en roept professionele landschapsarchitecten op om hun meest inspirerende projecten in te sturen. Blikveld is op zoek naar naar ontwerpen van diverse groottes, van regionaal project tot woontuin, en op elke plaats, van stadscentrum tot afgelegen platteland. Naar transformatieprojecten met meerdere actoren. Naar projecten waar maatschappij, politiek, esthetiek, ecologie en economie elkaar ontmoeten, op lange termijn of tijdelijk. Ook niet-uitgevoerde concepten en zelfs utopische of dystopische toekomstverbeeldingen komen in aanmerking.

Steeds vaker worden we geconfronteerd met de gevolgen van de verstoorde balans in de natuur. De biodiversiteit gaat er al jaren op achteruit als gevolg van menselijke activiteiten. De leefgebieden van dier- en plantensoorten worden steeds kleiner. We zien extremere weersomstandigheden, vervuilde lucht en overbemeste bodems. We leven in een kritiek tijdperk. Het wetenschappelijke bewijs voor de meerwaarde van een duurzame leefomgeving is nochtans overtuigend. Gelukkig groeit meer en meer het besef dat landschap en natuur essentieel zijn om onze leefomgeving op veel vlakken duurzamer te maken.

Lef en creativiteit

Duurzaamheid gaat over verantwoordelijkheid nemen. Gezien de directe impact van landschapsarchitecten als ontwerpers van de ruimte kunnen zij hier een urgente rol spelen. Het vergt reflectie en veel creativiteit om ons voor te stellen hoe landschappen het beste kunnen vormgegeven worden om bij te dragen aan een gezondere en inclusievere leefomgeving. Er is zoveel plaats voor beterschap en samen kunnen we een mooi verhaal schrijven.

Alternatieve inhoud

Daarom roept Blikveld professionals uit de landschapsarchitectuur op om hun meest markante projecten in te sturen voor uitgave in de eerste publicatie over landschapsarchitectuur in België. Blikveld wil zich niet beperken niet tot de klassieke tekst, render en planformats. Omdat de taal van het landschap meervoudig is, wordt er ook ruimte gemaakt voor alternatieve inhoud zoals fotografie, poëzie en illustratie die een link hebben met het landschap. Blikveld ontvangt, naast de projectindieningen, dan ook graag alternatieve creatieve en inspirerende werken.

Stuur je beste plannen en projecten in t.e.m. 4 juni 2023. Een commissie van onafhankelijke deskundigen wordt opgesteld en beoordeelt alle geldig ingestuurde projecten zorgvuldig. Het team van Blikveld verwerkt dit tot een publicatie aangevuld met essays en creatieve intermezzo’s. Het boek zal verschijnen in de lente van 2024. De voorwaarden om in aanmerking te komen, kun je hier nalezen.

Bron: Blikveld
Deel dit artikel:
Onze partners